หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
Management Information System, Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University, Thailand
กลุ่ม : ทำบุญ
ขอเชิญสั่งจองหนังสืออนุสรณ์พระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทโธ), [อ่านแล้ว 406 ครั้ง], 5/08/2019 03:39 PM
ขอเชิญทำบุญทอดผ้าป่าสนับสนุนการจัดการศึกษาและร่วมเป็นเจ้าภาพ, [อ่านแล้ว 400 ครั้ง], 5/08/2019 03:37 PM
ขอเชิญสมทบทุนสร้างอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์, [อ่านแล้ว 426 ครั้ง], 30/07/2019 11:46 AM
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2562, [อ่านแล้ว 428 ครั้ง], 25/07/2019 04:16 PM
ขอเชิญร่วมทำบุญสวดพระอภิธรรมศพบิดา นางวนิดา บุญพราหมณ์, [อ่านแล้ว 400 ครั้ง], 5/07/2019 08:57 AM
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, [อ่านแล้ว 555 ครั้ง], 3/07/2019 10:03 AM
ขออนุเคราะห์สร้างหนังสือเรียน พระภักษุสามเณร, [อ่านแล้ว 461 ครั้ง], 13/06/2019 10:08 AM
ขอเชิญทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างศาลา , [อ่านแล้ว 536 ครั้ง], 19/03/2019 10:57 AM
ขอเชิญเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล, [อ่านแล้ว 447 ครั้ง], 18/10/2018 11:30 AM
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี คณะวิทยาศาสตร์, [อ่านแล้ว 459 ครั้ง], 4/10/2018 10:40 AM
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2561, [อ่านแล้ว 495 ครั้ง], 18/09/2018 09:12 AM
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามหากุศล 67 ปี ร.พ.ราชวิถี, [อ่านแล้ว 473 ครั้ง], 14/09/2018 09:23 AM
ขอเชิญทำบุญผ้าป่า โครงการปันทรัพย์คนละนิด ให้ชีวิตแก่น้องนันทบุรีฯ, [อ่านแล้ว 496 ครั้ง], 10/08/2018 10:59 AM
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุรภาพชีวิตคนพิการ, [อ่านแล้ว 498 ครั้ง], 28/06/2018 02:21 PM
ประชาสัมพันธ์โครงการบุญคูณลาน 2561, [อ่านแล้ว 481 ครั้ง], 17/01/2018 08:51 AM
ขอเชิญทำบุญกฐินพระราชทานมูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา, [อ่านแล้ว 496 ครั้ง], 19/10/2017 09:44 AM
ขอเชิญร่วมทำบุญกัณฑ์หลอน งานบุญมหาชาติ, [อ่านแล้ว 622 ครั้ง], 2/02/2015 11:11 AM
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสร้างศาลาเพื่อประดิษฐานพระพุทธชินราาช, [อ่านแล้ว 589 ครั้ง], 27/01/2015 10:21 AM
ผ้าป่าสามัคี ต.ละหาน จ.ชัยภูิ, [อ่านแล้ว 647 ครั้ง], 9/12/2014 02:45 PM
Total 19 Record
1
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP