หน้าหลัก
ทั้งหมด
ShotDev.Com Tutorial

วิทยาศาสตร์การเกษตร "วิทยาศาสตร์กินได้" ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 สิงหาคม 2559 (143 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ โดยรองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำนักศึกษาสาขาประมง คณะเกษตรสตร์เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 500,084 ตัว ณ แม่น้ำมูลบริเวณท่าน้ำวัดหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และนอกจากนี้ยังมีกาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่อื่นๆอีก 9 แห่ง ของจังหวัดอุบลราชธานี รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,000,084 ตัว (10 ภาพ)


ภาพกิจกรรมโครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง(ช่วงที่1 กิจกรรมดำนา) วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ แปลงฝึกทดลอง สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกชั้นปีร่วมกิจกรรม ประมาณ 400 คน (25 ภาพ)


ภาพกิจกรรมโครงการพี่พบน้อง วันที่ 2 – 10 สิงหาคม 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักศึกษาทุกชั้นปีร่วมกิจกรรม ประมาณ 500 คน (19 ภาพ)


การปฐมนิเทศนักศึกษาพืชสวน และแนวทางการแก้ปัญหาผลการเรียนนักศึกษา วันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสุริยภุัทร คณะเกษตรศาสตร์ (14 ภาพ)


โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง ได้นำนักศึกษาวิชาวิทยาการกล้วยไม้เบื้องต้น และคณาจารย์ ร่วมปลูกกล้วยไม้แดงอุบล ณ บริเวณหนองอีเจม วันที่ 5 สิงหาคม 2559 (21 ภาพ)


โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ประจำปี 2559 ได้มีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์จำนวน 2 ราย เดินทางไปแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ University of the Philippines Los Banos สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (8 ภาพ)


โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ประจำปี 2559 นางสาวลักษิกา ชัยรัตน์ และนางสาวสุขฤทัย หมั่นวงศ์ นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เดินทางไปยัง Hue University of Agriculture and Forestry สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นเวลา 30 วัน ในระหว่างวันที่ 1 – 30 กรกฎาคม 2559 (6 ภาพ)


โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ประจำปี 2559 นายวัฒนศักดิ์ บังสี และนางสาวนิภาพร คำศรี นักศึกษาสาขาวิชาประมง เดินทางไปยัง Universiti Malaysia Terengganu ประเทศมาเลเซีย เป็นเวลา 20 วัน ในระหว่างวันที่ 11 – 30 กรกฎาคม 2559 (6 ภาพ)


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 5201 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษา และรุ่นพี่ ได้รับรู้ กฎระเบียบที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยและสังคมแวดล้อม การเตรียมความพร้อมที่จะเรียนในระดับอุดมศึกษาและเรียนรู้อย่างถูกวิธี (39 ภาพ)


โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ประจำปี 2559 ได้มีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์จำนวน 1 ราย เดินทางไปแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย เป็นเวลา 37 วัน ในระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2559 คือ นางสาววรรณวิภา ถาพร นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (8 ภาพ)


โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรระยะสั้น ประจำปี 2559 ได้มีคณาจารย์ของคณะเกษตรศาสตร์ เดินทางไปแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงาน จำนวน 3 คน ได้แก่ ดร.บุษบา บัวคำ อาจารย์สาขาวิชาพืชสวน เดินทางไปยัง Hue University of Agriculture and Forestry สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 11 – 16 กรกฎาคม 2559 (24 ภาพ)


สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วม โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Innovation Contest 2016) จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FOSTAT) กำหนดหัวข้อการแข่งขันคือ “Modern Thai Health Food” โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็นสองรอบ กล่าวคือ รอบแรก (มีผู้ส่งเข้าประกวดจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศประมาณ 36 สถาบัน) และผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ 14 สถาบัน ผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานครฯ ทีม Kan Krao มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชมเชย ภายในงาน Food Innovation Asia Conference 2016 และ ProPak Asia (9 ภาพ)


พิธีปิดโครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 16 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 พฤษภาคม 2559 (142 ภาพ)


พิธีเปิด โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 16 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 23-27 พฤษภาคม 2559 (36 ภาพ)


Total 376 Record : 26 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] Next>>