หน้าหลัก
ทั้งหมด
ShotDev.Com Tutorial

งานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาปี 4 ภาควิชาพืชสวน ณ เรือนเพาะชำ (0 ภาพ)


สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการเกษตรอำลา ประจำปีการศึกษา 2556 (0 ภาพ)


นักศึกษาภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี, 29 มกราคม 2557 (13 ภาพ)


กีฬาสามเสียมเกมส์ ครั้งที่ 16 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี (47 ภาพ)


สัมมนาสัญจรเรื่อง "การปรับปรุงพันธุ์สุกรของไทย" ตอน "ทันพันธุกรรม ทันเหตุการณ์ ทันการเปลี่ยนแปลง" (25 ภาพ)


การสำรวจพันธุ์ปลาลุ่มน้ำโขง ของคณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์, 18 มกราคม 2557 (92 ภาพ)


ศึกษาดูงานสาขาวิชาประมง ณ เขตอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี, 18 มกราคม 2557 (92 ภาพ)


งานทำบุญปีใหม่ประจำปี 2557 และรับน้องสาขาวิชาสัตวศาสตร์ รุ่นที่ 25 (34 ภาพ)


งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 ธันวาคม 2556 (48 ภาพ)


งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ณ มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (71 ภาพ)


นายนพพันธ์ จันทร์หอม นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากสภาคณบดีสาขาการเกษตร (5 ภาพ)


สัตว์แฟนตาซี โดยนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์, 1 พฤศจิกายน 2556 (6 ภาพ)


การศึกษาดูงานของนักศึกษาภาควิชาพืชสวนบริเวณแถบจังหวัดภาคกลาง, 17 ตุลาคม 2556 (14 ภาพ)


โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารหมักไทยและญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 4 กันยายน 2556 (64 ภาพ)


การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง "เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ประจำปี 2556 (105 ภาพ)


Total 376 Record : 26 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] Next>>