English Language สายด่วนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ โทรศัพท์ 045-353528 อีเมล์ narinthorn.b@ubu.ac.th                                                                                                                                                                  คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ พัฒนาคน ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                  คนรุ่นใหม่ หัวใจเกษตร พัฒนาประเทศ สู่เกษตร 4.0  
2.jpg
  menu tree menu tree
<<     November 2018     >>
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 1 events 
ปฏิทินกิจกรรม
วิดีโอแนะนำภาควิชา/สาขาวิชา
ภาควิชาพืชไร่
ภาควิชาพืชสวน
ภาควิชาสัตวศาสตร์
สาขาประมง
สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
เสียงพี่บัณทิต เล่าสู่น้องฟัง
คุณไพบูลย์ แก้วพวงดี ปธ.บริหาร บ. ยู-อโกร ปุ๋ยตรารถเก๋ง, ศิษย์เก่าชวนน้องเรียนเกษตร ม.อุบล
บทสัมภาษณ์ คุณวิวัฒน์ คล้ายแก้ว หัวหน่วย ธกส. อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี ชวนน้องๆ เรียนเกษตร ม.อุบล
บทสัมภาษณ์ คุณภานุวัฒน์ ศรีมูล บริษัท ยูอโกร ปุ๋ยตรารถเก๋ง ศิษย์เก่า ชวนน้องๆ เรียนเกษตร ม.อุบล
สัมภาษณ์ คุณยงยุทธ์ แดนพันธ์ ปธ.บริษัท VR Agro มหาสารคาม ศิษย์เก่า รุ่น 12 ชวนน้องเรียนเกษตร ม.อุบล
พี่บัณฑิตชวนน้องเรียนเกษตร
ณัฐกฤตา วงศ์ใหญ่ ศิษย์เก่าประมง ซึ่งได้ทุนเรียน AIT และทำงานที่ต่างประเทศ เชิญชวนน้องๆ เรียนเกษตร ม.อุบล
ว่าที่ร้อยตรีนุกูล อริกุล ศิษย์เก่าเกษตรศาสตร์ เชิญชวนน้องๆ เรียนเกษตร ม.อุบล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สภาคณบดีสาขาการเกษตร
TQF: การปรับปรุงหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์
ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร  เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ห้องสมุดดิจิทัลเกษตรไทย
เครือข่ายสารสนเทศงานวิจัยเกษตรไทย
 

 

 

useronline

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี "เป็นสถาบันชั้นนำในการเรียนรู้และพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อชุมชนท้องถิ่นในอีสานใต้ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน"

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เอกลักษณ์ "ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ำโขง"
อัตลักษณ์นักศึกษา "สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม คณะเกษตรศาสตร์ "รู้รักและสามัคคี มีจิตสาธารณะ"
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยของรัฐ จัดตั้งในลำดับที่ 19 เมื่อพ.ศ. 2533
คณะเกษตรศาสตร์: หนึ่งในคณะทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรชั้นนำ และอยู่ในเครือข่ายสภาคณบดี สาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย

สารคณบดีถึงน้องใหม่ เกษตร ม.ทราย

      ในโอกาสนี้ ขอต้อนรับ“น้องใหม่” ทุกคนเข้าสู่ครอบครัวคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วยความยินดียิ่ง “น้องใหม่” เป็นคำที่ให้ความหมายที่น่ารัก น่าเอ็นดู เป็นผู้ที่ควรได้รับการดูแล เอาใส่ใจ ให้เติบโตไปด้วยกันในปีต่อๆ ไป จะว่าไปแล้วการเป็นน้องใหม่วันนี้ หากย้อนไปก่อนเข้ามาเรียนที่นี่ เราก็เป็นพี่ใหญ่มาก่อน เป็นพี่ใหญ่สุดใน ม.ปลาย ที่จะทำอะไรก็ต้องพึงระวังในการทำตัวเป็นแบบอย่างแก่น้องๆ วันนี้กลับกลายเป็นน้องใหม่มหาวิทยาลัย ที่ต้องคอยดูพี่ๆ เป็นแบบอย่าง วันนี้พวกเราไม่ใช่นักเรียนอีกแล้ว สถานะทางสังคมเปลี่ยนเป็นนักศึกษา นั่นหมายถึงว่า เราต้องดูแลตัวเองมากขึ้น มีสิ่งใหม่ๆ ให้ศึกษามากมาย การศึกษาต้องอาศัยตนเองเป็นหลัก หลายอย่างไม่มีใครป้อนความรู้ให้ดังที่เคยเป็นมา ฉะนั้น การใช้วิจารณญาณในการศึกษา หาความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ต้องรอบครอบมากยิ่งขึ้น การพินิจพิจารณาและไตร่ตรองจำเป็นต้องใช้ให้มาก ๆ
      ก่อนที่จะกล่าวอะไรไปไกลมากกว่านี้ ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเราตั้งอยู่ในภาคอีสาน(ใต้) มีคำสอน คำเตือนมากมายที่โบราณอีสานกล่าวไว้ เช่น "คันบ่ออกจากบ้าน บ่ฮู้ฮ่อมทางเทียว คันบ่เรียนวิชา บ่ฮ่อนมีความฮู้" อันนี้สั้นๆ แต่คม นักศึกษาคงเข้าใจได้เองไม่ยาก หากไม่รู้จริงๆ กลับบ้านลองไปถามพ่อแม่ดู หรือแม้แต่ "เทียวทางบ่สุดเส้น อย่าถอยหลังให้เขาเหยียบ ตายขอให้ตายหน้าพุ้น เขาจั่งย่องว่าหาญ" เป็นอะไรที่ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมให้เสียเวลา ก็ขอให้นักศึกษาหมั่นสำนึกไว้เสมอว่า การเดินทางออกจากบ้านครั้งนี้มีความหมายยิ่งนัก มีสายตากี่คู่ ที่เฝ้าคอยดูเรา มีหัวใจกี่ดวงที่มุ่งหวัง และให้การอุปการะอุ้มชูเราอยู่ตลอดเวลา อยากเห็นความสำเร็จของเรา สรรพกำลังทั้งมวลล้วนจัดให้เพื่อลูกรัก จึงอยากให้พวกเรา “น้องใหม่” ทุกคน ตระหนักและใส่ใจกับความหวังของกลุ่มคนเหล่านี้ หากเราตั้งใจจริง ทุ่มเทเต็มกำลัง ทางเดินข้างหน้าจะไม่มีคำว่าผิดหวังอย่างแน่นอน
      หนทางข้างหน้าในชีวิตยังยาวไกล วันนี้เราเดินทางมาได้เพียง 25% แรกของเส้นทางชีวิต (20/80 ปี) ขณะที่เส้นทางการศึกษาเหลืออีกเพียง 25 % (4 ใน 16 ปี) ก็จบลง อยากให้ “น้องใหม่” ใช้เวลาเพียงน้อยนิด (4 ปี) ณ ที่แห่งนี้ ในการหยิบจับ ไขว่คว้าเอาแต่สิ่งดีๆ งามๆ เข้ามาใส่ตน 4 ปี ในมหาวิทยาลัย สามารถนำพาคนเราไปได้ทุกทางทั้งดีและไม่ดี เราในฐานะนักศึกษา จึงต้องตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่ดี ใช้ความคิด ความอ่าน ใช้ความรักจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง และความปรารถนาดีจากครูบาอาจารย์ ให้เป็นพลังในการเสริมสร้างตัวเองให้เป็นบุคคลที่มีลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคม สมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ ความรอบรู้ และปัญญา ให้สมกับคำว่า "บัณฑิต" (ผู้รู้) ที่เราใฝ่ฝันจะก้าวเข้าไปยืนในตำแหน่งนั้นให้ได้ การเรียนในมหาวิทยาลัยไม่ยากเกินขีดความสามารถที่เปี่ยมด้วยความพยายามอย่างจริงจังของพวกเราทุกคน หากเรามีสิ่งเหล่านี้ยึดมั่นประจำใจ เชื่อมั่นว่าเป้าหมายข้างหน้าที่เรามุ่งหวังจะไม่หลุดหาย ลบเลือนไปในระหว่างการเดินทางของพวกเรา
      ขออำนวยอวยพรให้ “น้องใหม่” ทุกคนจงประสบผลสำเร็จทั้งที่ตนเองหวังไว้ และสิ่งครอบครัวฝากไว้อันเป็นภาระที่หนักเอาการสำหรับพวกเรา ขอพวกเราจงยึดมั่นและเข้าใจในกระบวนการหล่อหลอมคนให้เป็น คนดี เสียสละ อดทน ซื่อสัตย์ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยความไตร่ตรอง เพื่อไว้ใช้งานในภายภาคหน้า ซึ่งเราไม่อาจคาดการณ์ได้ ด้วยโลกสมัยนี้และสถานการณ์ในวันข้างหน้าเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ความรู้ที่เรียนวันนี้ อาจไม่สามารถใช้ได้ดีในวันพรุ่งนี้ ฉะนั้น การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่ง จงเป็นผู้ตื่นรู้อยู่ตลอดเวลา พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เมื่อเราสามารถทำได้อย่างนี้แล้ว แม้สถานการณ์ในวันข้างหน้าเปลี่ยนไป เราก็จะสามารถเอาตัวรอดได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง สมกับที่เราเรียกตัวเองว่า "บัณฑิต"
ดร.นรินทร บุญพราหมณ์
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ตุลาคม 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายเตรียมการรับนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ (108 คน)
ประกาศการยื่นความจำนงเข้าศึกษา ครั้งที่ 2
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงเข้าศึกษา
กิจกรรมทัวร์ฟาร์มไม้ผล, สัตว์เคี้ยวเอื้องในโครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 3 พฤศจิกายน 2561 visited (60)
เทคโนโลยีการอาหรในโครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 3 พฤศจิกายน 2561 visited (46)
กิจกรรมสันทนาการ ค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 3 พฤศจิกายน 2561 visited (61)

การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาองค์กร (2/2)
More..


      งานบริหารบุคคล      งานพัสดุ      งานจัดซื้อจัดจ้าง      งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม      งานด้านอื่น ๆ

 

Previous Next
aggie QR code
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี www.agri.ubu.ac.th
aseanthailand QR code
สมาคมอาเซียนประเทศไทย www.aseanthailand.org
โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ