หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน
บุคลากร
 

ค้นหาแบบพิเศษ

 
ชื่อ - นามสกุล (หรือบางส่วนของชื่อ - นามสกุล)
-
หน่วยงาน
ตำแหน่ง
สถานภาพ
 
 
หมายเหตุ : ถ้าไม่ใส่ข้อมูลช่องใดๆ จะหมายถึงให้แสดงข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 วิธีการค้นหา
ป้อนคำที่ต้องการค้นหา (ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สาขาวิชา/สังกัด) ดังตัวอย่างต่อไปนี้
  • ชื่อ - นามสกุล (หรือบางส่วนของชื่อและนามสกุล) เช่น กินรี - นันทวงษ์
  • ตำแหน่ง เช่น นักวิชาการเกษตร
  • สาขาวิชา/สังกัด เช่น พืชไร่
 

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP