หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
งดให้บริการทางการแพทย์และติดต่อราชการเป็นการชั่วคราวช่วงเทศกาาลปีใหม่, [อ่านแล้ว 397 ครั้ง], 19/12/2017 11:27 AM
งดให้บริการห้องสมุด และขอเชิญร่วมทำบุญเลี้ยงพระวันปีใหม่, [อ่านแล้ว 417 ครั้ง], 19/12/2017 11:23 AM
ขอเชิญส่งเสริมประเพณีทำบุญตักบาตรและถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์, [อ่านแล้ว 412 ครั้ง], 14/12/2017 02:03 PM
กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559, [อ่านแล้ว 438 ครั้ง], 12/12/2017 09:19 AM
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายของที่ระลึก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 421 ครั้ง], 8/12/2017 12:03 PM
ประชาสัมพันธ์การประกวดวิดิทัศน์ "แนะนำ ม.อุบลฯ บ้านของฉัน", [อ่านแล้ว 406 ครั้ง], 8/12/2017 12:01 PM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 22 เรื่อง, [อ่านแล้ว 397 ครั้ง], 8/12/2017 11:55 AM
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, [อ่านแล้ว 454 ครั้ง], 8/12/2017 11:54 AM
ขอเชิญร่วมอบรมผลิตสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Adobe captivate, [อ่านแล้ว 456 ครั้ง], 6/12/2017 10:27 AM
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษในงานสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14, [อ่านแล้ว 423 ครั้ง], 6/12/2017 10:24 AM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 11 เรื่อง, [อ่านแล้ว 429 ครั้ง], 6/12/2017 10:19 AM
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ, [อ่านแล้ว 418 ครั้ง], 4/12/2017 04:13 PM
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ, [อ่านแล้ว 426 ครั้ง], 4/12/2017 03:44 PM
แจ้งช่วงเวลาในการจัดเก็บขยะและของเสียอันตราย ครั้งที่ 2, [อ่านแล้ว 408 ครั้ง], 4/12/2017 01:53 PM
งดให้บริการทางการแพทย์และติดต่อราชการเป็นการชั่วคราว, [อ่านแล้ว 462 ครั้ง], 4/12/2017 01:49 PM
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์, [อ่านแล้ว 463 ครั้ง], 1/12/2017 03:09 PM
ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา "54 ปี มข. เสวนา : ทิศทางเศรษฐกิจอีสารในทศวรรษหน้า", [อ่านแล้ว 468 ครั้ง], 1/12/2017 02:59 PM
ขอรายชื่อคณาจารย์เข้าร่วมถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559, [อ่านแล้ว 466 ครั้ง], 24/11/2017 09:35 AM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 17 เรื่อง, [อ่านแล้ว 432 ครั้ง], 24/11/2017 09:30 AM
Total 1085 Record
« Previous 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP