หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการดูแลและเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี, [อ่านแล้ว 510 ครั้ง], 5/07/2019 03:07 PM
ขอเชิญร่วมประชุมเรื่อง กัญชากับระบบสุขภาพชุมชน, [อ่านแล้ว 458 ครั้ง], 5/07/2019 10:13 AM
ขอเชิญร่วมอบรมการจัดการรายวิชาใน UBU LMS: UBU LMS For Manager and Course Creator, [อ่านแล้ว 624 ครั้ง], 5/07/2019 09:36 AM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์, [อ่านแล้ว 347 ครั้ง], 5/07/2019 09:29 AM
ขอเชิญร่วมทำบุญสวดพระอภิธรรมศพบิดา นางวนิดา บุญพราหมณ์, [อ่านแล้ว 351 ครั้ง], 5/07/2019 08:57 AM
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, [อ่านแล้ว 508 ครั้ง], 3/07/2019 10:03 AM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์, [อ่านแล้ว 328 ครั้ง], 3/07/2019 09:59 AM
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 39, [อ่านแล้ว 551 ครั้ง], 19/06/2019 10:20 AM
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ , [อ่านแล้ว 343 ครั้ง], 19/06/2019 10:17 AM
ขอความร่วมมือในการใช้รถใช้ถนน, [อ่านแล้ว 376 ครั้ง], 19/06/2019 10:11 AM
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "การปฏิบัติการเพื่จัดการความเสียงและโอกาส ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เวอร์ชั้่น 2017", [อ่านแล้ว 475 ครั้ง], 18/06/2019 09:29 AM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์, [อ่านแล้ว 442 ครั้ง], 18/06/2019 09:19 AM
ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยาย "Smart Classroom and Smart Learning", [อ่านแล้ว 387 ครั้ง], 13/06/2019 10:28 AM
รายละเอียดต่างๆ ในการหักค่าใช้จ่ายของ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 350 ครั้ง], 13/06/2019 10:24 AM
ประชาสัมพันธ์โครงการ ม.อุบลฯ ยุคใหม่ บริหารงานโปร่งใส ร่วมใจต้านภัยทุจริต ประจำปี 2562, [อ่านแล้ว 362 ครั้ง], 13/06/2019 10:18 AM
ขอเชิญนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18, [อ่านแล้ว 370 ครั้ง], 13/06/2019 10:14 AM
ขออนุเคราะห์สร้างหนังสือเรียน พระภักษุสามเณร, [อ่านแล้ว 411 ครั้ง], 13/06/2019 10:08 AM
ประชาสัมพันธ์บัตรเครดิตและสินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์, [อ่านแล้ว 354 ครั้ง], 12/06/2019 11:59 AM
ขอเชิญร่วมฝึกอบรมจำนวน 4 หลักสูตร, [อ่านแล้ว 360 ครั้ง], 12/06/2019 11:56 AM
Total 1076 Record
« Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 54 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP