หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ, [อ่านแล้ว 525 ครั้ง], 1/12/2014 11:37 AM
ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน, [อ่านแล้ว 475 ครั้ง], 1/12/2014 11:35 AM
แจ้งปฏิทินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ปี 2558, [อ่านแล้ว 518 ครั้ง], 26/11/2014 02:46 PM
ประกาศผลการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาอาจารย์ ประเภทผู้แทนทั่วไป, [อ่านแล้ว 564 ครั้ง], 26/11/2014 02:44 PM
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลการ, [อ่านแล้ว 516 ครั้ง], 26/11/2014 02:43 PM
ประกาศ ผลการคัดเลือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร, [อ่านแล้ว 642 ครั้ง], 26/11/2014 02:41 PM
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสรรหาบุคลากรดีเด่น ปี 57, [อ่านแล้ว 511 ครั้ง], 26/11/2014 02:40 PM
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตร Google Apps For Education ประจำปีงบประมาณ 2558, [อ่านแล้ว 517 ครั้ง], 24/11/2014 01:22 PM
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9-2557, [อ่านแล้ว 459 ครั้ง], 24/11/2014 01:20 PM
เอกสารเวียนจากส่วนกลาง, [อ่านแล้ว 472 ครั้ง], 24/11/2014 01:18 PM
รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์, [อ่านแล้ว 458 ครั้ง], 24/11/2014 01:17 PM
ขอเชิญร่วมโครงการค่ายนักปรับปรุงพันธุ์รุ่นเยาว์, [อ่านแล้ว 475 ครั้ง], 20/11/2014 01:16 PM
ขอแจ้งรายการค้างค่าปรับหนังสือเกินกำหนดประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2557, [อ่านแล้ว 526 ครั้ง], 14/11/2014 01:02 PM
ขอเชิญร่วมงาน Lamfa & Epson Smart Solutions 2014, [อ่านแล้ว 491 ครั้ง], 13/11/2014 11:50 AM
ขอเชิญเสนอรายชื่อหนังสือใหม่เพื่อใช้งานเรียนงานสอนในงบประมาณ 2558, [อ่านแล้ว 516 ครั้ง], 13/11/2014 09:39 AM
ขอเชิญร่วมอบรมการใช้กูเกิลไซต์เบื้องต้น, [อ่านแล้ว 539 ครั้ง], 13/11/2014 09:32 AM
สำนักคอมฯจัดกิจกรรมแนะนำโครงการ google for Education ณ คณะเกษตรศาสตร์, [อ่านแล้ว 518 ครั้ง], 13/11/2014 09:24 AM
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 9, [อ่านแล้ว 524 ครั้ง], 12/11/2014 09:41 AM
ขอเชิญนำนำผลงานวันนักประดิษฐ์เข้าร่วมจัดนิทรรศการ, [อ่านแล้ว 461 ครั้ง], 12/11/2014 09:39 AM
แจ้งงดบริการและติดต่อราชการเป็นการชั่วคราว ในวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556, [อ่านแล้ว 447 ครั้ง], 12/11/2014 09:37 AM
Total 1085 Record
« Previous 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP