หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศลเพื่อมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนนารีนุกูล, [อ่านแล้ว 448 ครั้ง], 17/10/2017 09:11 AM
ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินสามัคคี คณะวิทยาศาสตร์, [อ่านแล้ว 420 ครั้ง], 11/10/2017 11:14 AM
ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกสมาชิกสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2560, [อ่านแล้ว 441 ครั้ง], 5/10/2017 11:34 AM
ประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกร์ ประจำปี 2560, [อ่านแล้ว 461 ครั้ง], 5/10/2017 11:32 AM
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2559, [อ่านแล้ว 446 ครั้ง], 5/10/2017 11:30 AM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 14 เรื่อง, [อ่านแล้ว 455 ครั้ง], 26/09/2017 01:35 PM
เอกสารเวียนจากส่วนกลาง, [อ่านแล้ว 462 ครั้ง], 19/09/2017 03:03 PM
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ, [อ่านแล้ว 482 ครั้ง], 15/09/2017 11:29 AM
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อรับอนุญาตประกอบการในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 494 ครั้ง], 11/09/2017 03:56 PM
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการฯภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 577 ครั้ง], 11/09/2017 03:54 PM
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ UBU Edutech 2017, [อ่านแล้ว 465 ครั้ง], 11/09/2017 03:50 PM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 เรื่อง, [อ่านแล้ว 421 ครั้ง], 11/09/2017 03:46 PM
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์, [อ่านแล้ว 490 ครั้ง], 6/09/2017 09:13 AM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 เรื่อง, [อ่านแล้ว 449 ครั้ง], 6/09/2017 09:11 AM
แจ้งเวียนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน, [อ่านแล้ว 431 ครั้ง], 6/09/2017 09:09 AM
ขอเชิญร่วมวิ่งการกุศล Mahidol Day Run To Give, [อ่านแล้ว 445 ครั้ง], 5/09/2017 10:57 AM
ขอเชิญสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี", [อ่านแล้ว 464 ครั้ง], 29/08/2017 10:11 AM
ขอเชิญร่วมสมทบทุนซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิง, [อ่านแล้ว 435 ครั้ง], 29/08/2017 09:50 AM
ขอเชิญร่วมทำบุญสังฆทานประจำปี 2560 วัดบ้านวัด, [อ่านแล้ว 471 ครั้ง], 24/08/2017 02:32 PM
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13, [อ่านแล้ว 467 ครั้ง], 24/08/2017 09:30 AM
Total 1098 Record
« Previous 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP