หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, [อ่านแล้ว 499 ครั้ง], 8/12/2017 11:54 AM
ขอเชิญร่วมอบรมผลิตสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Adobe captivate, [อ่านแล้ว 500 ครั้ง], 6/12/2017 10:27 AM
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษในงานสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14, [อ่านแล้ว 465 ครั้ง], 6/12/2017 10:24 AM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 11 เรื่อง, [อ่านแล้ว 474 ครั้ง], 6/12/2017 10:19 AM
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ, [อ่านแล้ว 461 ครั้ง], 4/12/2017 04:13 PM
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ, [อ่านแล้ว 470 ครั้ง], 4/12/2017 03:44 PM
แจ้งช่วงเวลาในการจัดเก็บขยะและของเสียอันตราย ครั้งที่ 2, [อ่านแล้ว 450 ครั้ง], 4/12/2017 01:53 PM
งดให้บริการทางการแพทย์และติดต่อราชการเป็นการชั่วคราว, [อ่านแล้ว 508 ครั้ง], 4/12/2017 01:49 PM
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์, [อ่านแล้ว 512 ครั้ง], 1/12/2017 03:09 PM
ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา "54 ปี มข. เสวนา : ทิศทางเศรษฐกิจอีสารในทศวรรษหน้า", [อ่านแล้ว 515 ครั้ง], 1/12/2017 02:59 PM
ขอรายชื่อคณาจารย์เข้าร่วมถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559, [อ่านแล้ว 510 ครั้ง], 24/11/2017 09:35 AM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 17 เรื่อง, [อ่านแล้ว 480 ครั้ง], 24/11/2017 09:30 AM
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ, [อ่านแล้ว 494 ครั้ง], 23/11/2017 10:01 AM
ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "วิถีวิจัย : การสร้างองค์ความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม", [อ่านแล้ว 516 ครั้ง], 23/11/2017 09:58 AM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 14 เรื่อง, [อ่านแล้ว 481 ครั้ง], 17/11/2017 04:27 PM
ขอเชิญร่วมอบรมการใช้เครื่องมือไอออน, [อ่านแล้ว 480 ครั้ง], 17/11/2017 04:26 PM
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, [อ่านแล้ว 478 ครั้ง], 16/11/2017 09:49 AM
ประชาสัมพันธ์การรับชุดครุย(บัณฑิต), [อ่านแล้ว 484 ครั้ง], 16/11/2017 09:45 AM
ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5, [อ่านแล้ว 471 ครั้ง], 16/11/2017 09:41 AM
Total 1098 Record
« Previous 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP