หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ, [อ่านแล้ว 442 ครั้ง], 8/08/2018 10:05 AM
ขอเชิญร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม, [อ่านแล้ว 395 ครั้ง], 8/08/2018 09:56 AM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 13 เรื่อง, [อ่านแล้ว 417 ครั้ง], 8/08/2018 09:46 AM
คณะเกษตรศาสตร์จัดสรรพื้นที่และเก็บค่าบำรุงในการจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561, [อ่านแล้ว 413 ครั้ง], 6/08/2018 10:48 AM
ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง นวัตกรรมเทคโนโลยี genome editing และการประยุกต์ใช้, [อ่านแล้ว 398 ครั้ง], 6/08/2018 10:25 AM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8 เรื่อง, [อ่านแล้ว 364 ครั้ง], 6/08/2018 10:22 AM
ขอเชิญคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ร่วมพิธีไหว้ครู, [อ่านแล้ว 442 ครั้ง], 3/08/2018 09:46 AM
ขอเชิญร่วมอบรมการใช้งานเครื่องวัดก๊าซชีวภาพ, [อ่านแล้ว 402 ครั้ง], 3/08/2018 09:39 AM
ประกาศอัตราค่าบำรุงการใช้ห้องประชุม คณะรัฐศาสตร์, [อ่านแล้ว 435 ครั้ง], 3/08/2018 09:36 AM
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 28 ปี, [อ่านแล้ว 466 ครั้ง], 24/07/2018 02:12 PM
ขอเชิญผู้สนใจร่วมเสวนา, [อ่านแล้ว 458 ครั้ง], 24/07/2018 01:47 PM
ขอเชิญยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกที่ีปรึกษาโครงการศึกษาข้อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรน้ำตามมาตรฐานข้อมูล (FGDS), [อ่านแล้ว 431 ครั้ง], 19/07/2018 11:25 AM
ขอเชิญร่วมสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง พืชสมุนไพรแห้ง, [อ่านแล้ว 472 ครั้ง], 19/07/2018 11:10 AM
ขอเชิญร่วมสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ถั่วเขียว, [อ่านแล้ว 469 ครั้ง], 19/07/2018 11:05 AM
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการทำวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนา", [อ่านแล้ว 423 ครั้ง], 18/07/2018 01:43 PM
ขอเชิญบริจาคโลหิต, [อ่านแล้ว 414 ครั้ง], 18/07/2018 01:37 PM
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การนำเสนอบทความวิจัยภาษาอังกฤษในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ", [อ่านแล้ว 400 ครั้ง], 18/07/2018 01:33 PM
ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสำรวจ การแยกราบริสุทธิ์, [อ่านแล้ว 376 ครั้ง], 18/07/2018 10:01 AM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 เรื่อง, [อ่านแล้ว 370 ครั้ง], 18/07/2018 09:57 AM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 34 เรื่อง, [อ่านแล้ว 384 ครั้ง], 17/07/2018 11:49 AM
Total 1076 Record
« Previous 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 54 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP