หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 , [อ่านแล้ว 424 ครั้ง], 12/07/2018 02:56 PM
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ, [อ่านแล้ว 410 ครั้ง], 12/07/2018 02:41 PM
ขอเชิญร่วมอบรมการใช้งานเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท, [อ่านแล้ว 435 ครั้ง], 10/07/2018 02:22 PM
ขอเชิญร่วมโคงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการหลังเก็บเกี่ยและการส่งออกไปต่างประเทศ, [อ่านแล้ว 412 ครั้ง], 10/07/2018 02:15 PM
แจ้งกำหนดการพ่นสารเคมีละอองฝอยเพื่อกำจัดยุงตัวแก่, [อ่านแล้ว 429 ครั้ง], 10/07/2018 02:08 PM
ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง "การเตรียมความพร้อมการจัดสหกิจศึกษาประกอบการ", [อ่านแล้ว 405 ครั้ง], 10/07/2018 02:05 PM
แจ้งงดบริการและติดต่อราชการเป็นการชั่วคราว, [อ่านแล้ว 397 ครั้ง], 10/07/2018 02:00 PM
กาจัดฝึกอบรมการแบบจำลองด้านสัตว์น้ำและอุทกวิทยาในลุ่มน้ำโขง, [อ่านแล้ว 437 ครั้ง], 9/07/2018 11:39 AM
ขอเชิญร่วมงาน Kick off ข้าวยั่งยืน, [อ่านแล้ว 469 ครั้ง], 6/07/2018 02:47 PM
ขอเชิญร่วมงานโครงการ UBU Book Fair 2018, [อ่านแล้ว 444 ครั้ง], 5/07/2018 04:15 PM
ขอเชิญร่วมโครงการ เดิน-วิ่งการกุศล โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์มณฑลทหารบกที่ 22, [อ่านแล้ว 424 ครั้ง], 4/07/2018 10:31 AM
ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อตัวชี้วัดสสำหรับการประเมินสถานภาพ ลุ่มน้ำชี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), [อ่านแล้ว 392 ครั้ง], 4/07/2018 10:25 AM
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมจำนวน 7 หลักสูตร, [อ่านแล้ว 407 ครั้ง], 4/07/2018 10:21 AM
ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 11/2561, [อ่านแล้ว 399 ครั้ง], 4/07/2018 10:18 AM
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ, [อ่านแล้ว 390 ครั้ง], 4/07/2018 10:14 AM
ประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษสำหรับผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย, [อ่านแล้ว 385 ครั้ง], 3/07/2018 10:25 AM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์, [อ่านแล้ว 398 ครั้ง], 3/07/2018 10:20 AM
ห้ามมิให้นำสัตว์เลี้ยง หรือมิให้เข้ามาหาปลาในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัย, [อ่านแล้ว 406 ครั้ง], 3/07/2018 10:18 AM
Total 1076 Record
« Previous 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 54 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP