หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
รับสมัครเข้าฝึกอบรม เรื่องข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ, [อ่านแล้ว 413 ครั้ง], 21/01/2019 11:05 AM
เอกสารเวียน, [อ่านแล้ว 417 ครั้ง], 17/01/2019 10:49 AM
ขอเชิญร่วมอบรมจำนวน 6 โครงการ, [อ่านแล้ว 433 ครั้ง], 17/01/2019 10:47 AM
ขอเชิญร่วมสัมมนา "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 5, [อ่านแล้ว 449 ครั้ง], 17/01/2019 10:45 AM
แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว, [อ่านแล้ว 377 ครั้ง], 16/01/2019 03:04 PM
แจ้งปิดให้บริการสระว่ายน้ำยอดเศรณี, [อ่านแล้ว 461 ครั้ง], 16/01/2019 03:00 PM
ขอเชิญร่วมแสดงผลงาน/นิทรรศการในงานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2562, [อ่านแล้ว 381 ครั้ง], 16/01/2019 02:57 PM
ขอเชิญร่วมฟังเสวนาวิชาการ, [อ่านแล้ว 395 ครั้ง], 16/01/2019 02:48 PM
รับสมัครคัดเลือกนักกีฬาว่ายน้ำ, [อ่านแล้ว 438 ครั้ง], 14/01/2019 03:24 PM
ประชาสัมพันธ์การอบรมการรู้สารสนเทศ, [อ่านแล้ว 425 ครั้ง], 14/01/2019 02:53 PM
ขอเชิญร่วมทำบุญฌาปนกิจศพ บิดา ดร.จรุงจิต กรุดพันธ์, [อ่านแล้ว 423 ครั้ง], 14/01/2019 10:08 AM
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562, [อ่านแล้ว 405 ครั้ง], 11/01/2019 09:42 AM
ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำบุญ ตุนความดี วิถีธรรมและร่วมออกร้านโรงทาน, [อ่านแล้ว 421 ครั้ง], 11/01/2019 09:38 AM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์, [อ่านแล้ว 441 ครั้ง], 11/01/2019 09:35 AM
ขอเชิญร่วมสมัครโครงการ "นายช่างชวนวิ่ง EN UBU RUN 2019", [อ่านแล้ว 433 ครั้ง], 11/01/2019 09:32 AM
ขอเชิญร่วมงานทำบุญต้อนรับปีใหม่ 2562, [อ่านแล้ว 357 ครั้ง], 8/01/2019 09:43 AM
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562, [อ่านแล้ว 443 ครั้ง], 28/12/2018 04:16 PM
เรียน บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ , [อ่านแล้ว 429 ครั้ง], 28/12/2018 03:31 PM
ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 20, [อ่านแล้ว 438 ครั้ง], 28/12/2018 01:16 PM
ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำบุญ ตุนความดี วิถีธรรมและร่วมออกร้านโรงทาน, [อ่านแล้ว 435 ครั้ง], 28/12/2018 01:10 PM
Total 1076 Record
« Previous 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 54 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP