หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน, [อ่านแล้ว 390 ครั้ง], 27/12/2018 10:16 AM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์, [อ่านแล้ว 362 ครั้ง], 27/12/2018 10:13 AM
ชอเชิญร่วมอบรมเรื่อง ชีวสารสนเทศศาสตร์ทางโรคพืช , [อ่านแล้ว 397 ครั้ง], 27/12/2018 10:11 AM
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครประธานกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562, [อ่านแล้ว 343 ครั้ง], 21/12/2018 02:10 PM
ขอเชิญสนับสนุนสลากสมนาคุณงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี 2562, [อ่านแล้ว 478 ครั้ง], 21/12/2018 11:23 AM
แจ้งช่องทางการรับชมการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560, [อ่านแล้ว 454 ครั้ง], 19/12/2018 04:20 PM
ขออนุเคราะห์รายชื่อบุคลากร, [อ่านแล้ว 392 ครั้ง], 19/12/2018 09:51 AM
ขอเชิญยื่นข้อเสนอด้านคุณภาพและราคา โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี , [อ่านแล้ว 490 ครั้ง], 19/12/2018 09:43 AM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์, [อ่านแล้ว 436 ครั้ง], 19/12/2018 09:31 AM
รายงานสถานการณ์ระบาด มาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคหัด, [อ่านแล้ว 357 ครั้ง], 18/12/2018 09:20 AM
การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการหรือบุคคลในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2562, [อ่านแล้ว 487 ครั้ง], 7/12/2018 02:04 PM
ประชาสัมพันธ์นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาาชาติสารพิษจากเชื้อรา, [อ่านแล้ว 443 ครั้ง], 7/12/2018 01:58 PM
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานและการใช้น้ำอย่างประหยัด", [อ่านแล้ว 435 ครั้ง], 6/12/2018 03:00 PM
"โครงการรวมพลังเกษตรกรรมยั่งยืน ราชธานี - อุบลฯ", [อ่านแล้ว 446 ครั้ง], 4/12/2018 04:33 PM
อบรม การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ประจำเดือนธันวาคม 2561, [อ่านแล้ว 395 ครั้ง], 4/12/2018 04:28 PM
ขอเชิญร่วมอบรมการใช้กล้องจุทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิลด์อิมิสชั่น, [อ่านแล้ว 388 ครั้ง], 4/12/2018 04:23 PM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8 เรื่อง, [อ่านแล้ว 367 ครั้ง], 4/12/2018 04:20 PM
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติในวันที่ 4 ธันวาคม 2561, [อ่านแล้ว 374 ครั้ง], 3/12/2018 09:42 AM
ขอเชิญร่วมงานพิธีฌาปณกิจศพนายณัฎฐพล มาลัย ข้าราชการบำนาญ, [อ่านแล้ว 350 ครั้ง], 30/11/2018 04:51 PM
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2562, [อ่านแล้ว 399 ครั้ง], 29/11/2018 02:59 PM
Total 1076 Record
« Previous 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 54 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP