หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว, [อ่านแล้ว 396 ครั้ง], 16/01/2019 03:04 PM
แจ้งปิดให้บริการสระว่ายน้ำยอดเศรณี, [อ่านแล้ว 485 ครั้ง], 16/01/2019 03:00 PM
ขอเชิญร่วมแสดงผลงาน/นิทรรศการในงานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2562, [อ่านแล้ว 405 ครั้ง], 16/01/2019 02:57 PM
ขอเชิญร่วมฟังเสวนาวิชาการ, [อ่านแล้ว 417 ครั้ง], 16/01/2019 02:48 PM
รับสมัครคัดเลือกนักกีฬาว่ายน้ำ, [อ่านแล้ว 464 ครั้ง], 14/01/2019 03:24 PM
ประชาสัมพันธ์การอบรมการรู้สารสนเทศ, [อ่านแล้ว 449 ครั้ง], 14/01/2019 02:53 PM
ขอเชิญร่วมทำบุญฌาปนกิจศพ บิดา ดร.จรุงจิต กรุดพันธ์, [อ่านแล้ว 449 ครั้ง], 14/01/2019 10:08 AM
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562, [อ่านแล้ว 430 ครั้ง], 11/01/2019 09:42 AM
ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำบุญ ตุนความดี วิถีธรรมและร่วมออกร้านโรงทาน, [อ่านแล้ว 447 ครั้ง], 11/01/2019 09:38 AM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์, [อ่านแล้ว 468 ครั้ง], 11/01/2019 09:35 AM
ขอเชิญร่วมสมัครโครงการ "นายช่างชวนวิ่ง EN UBU RUN 2019", [อ่านแล้ว 459 ครั้ง], 11/01/2019 09:32 AM
ขอเชิญร่วมงานทำบุญต้อนรับปีใหม่ 2562, [อ่านแล้ว 380 ครั้ง], 8/01/2019 09:43 AM
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562, [อ่านแล้ว 467 ครั้ง], 28/12/2018 04:16 PM
เรียน บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ , [อ่านแล้ว 450 ครั้ง], 28/12/2018 03:31 PM
ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 20, [อ่านแล้ว 462 ครั้ง], 28/12/2018 01:16 PM
ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำบุญ ตุนความดี วิถีธรรมและร่วมออกร้านโรงทาน, [อ่านแล้ว 459 ครั้ง], 28/12/2018 01:10 PM
ประกาศรับสมัครงาน, [อ่านแล้ว 422 ครั้ง], 27/12/2018 10:16 AM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์, [อ่านแล้ว 389 ครั้ง], 27/12/2018 10:13 AM
ชอเชิญร่วมอบรมเรื่อง ชีวสารสนเทศศาสตร์ทางโรคพืช , [อ่านแล้ว 424 ครั้ง], 27/12/2018 10:11 AM
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครประธานกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562, [อ่านแล้ว 368 ครั้ง], 21/12/2018 02:10 PM
Total 1092 Record
« Previous 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 55 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP