หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16, [อ่านแล้ว 574 ครั้ง], 18/04/2019 04:16 PM
การสั่งจองชุดครุยบัณฑิต, [อ่านแล้ว 510 ครั้ง], 18/04/2019 04:11 PM
รับสมัครผู้ประกอบการรายใหม่ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2, [อ่านแล้ว 491 ครั้ง], 18/04/2019 04:08 PM
ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ประจำเดือนเมษายน 2562, [อ่านแล้ว 484 ครั้ง], 18/04/2019 02:33 PM
ขอเชิญขวนให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง ร่วมกันแต่งกายด้วยเสื้่อสีเหลือง, [อ่านแล้ว 555 ครั้ง], 9/04/2019 02:52 PM
ขอความร่วมมือในการรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง, [อ่านแล้ว 530 ครั้ง], 5/04/2019 11:22 AM
กำหนดการสงกรานต์มหาวิทยาลัย, [อ่านแล้ว 478 ครั้ง], 5/04/2019 09:43 AM
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13, [อ่านแล้ว 510 ครั้ง], 5/04/2019 09:37 AM
จดหมายข่าว วช., [อ่านแล้ว 481 ครั้ง], 5/04/2019 09:32 AM
ขอเชิญร่วมงานประเพณีไทยสงกรานต์ ประจำปี 2562, [อ่านแล้ว 482 ครั้ง], 3/04/2019 04:15 PM
ขอความร่วมมือปฎิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ, [อ่านแล้ว 542 ครั้ง], 3/04/2019 09:55 AM
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16, [อ่านแล้ว 409 ครั้ง], 1/04/2019 10:19 AM
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ, [อ่านแล้ว 386 ครั้ง], 1/04/2019 10:07 AM
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ, [อ่านแล้ว 403 ครั้ง], 1/04/2019 10:02 AM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์, [อ่านแล้ว 401 ครั้ง], 1/04/2019 09:56 AM
ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019), [อ่านแล้ว 464 ครั้ง], 22/03/2019 12:01 PM
แต่งตั้งที่ปรึกษาบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2), [อ่านแล้ว 489 ครั้ง], 21/03/2019 02:38 PM
ขอเชิญร่วมทำบุญสวดพระอภิธรรมศพบิดา ศาสตราจารย์ทวนทอง จุฑาเกตุ, [อ่านแล้ว 484 ครั้ง], 21/03/2019 02:23 PM
เอกสารเวียน, [อ่านแล้ว 479 ครั้ง], 20/03/2019 01:50 PM
Total 1092 Record
« Previous 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 55 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP