หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
ขอความร่วมมือในการใช้รถใช้ถนน, [อ่านแล้ว 399 ครั้ง], 19/06/2019 10:11 AM
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "การปฏิบัติการเพื่จัดการความเสียงและโอกาส ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เวอร์ชั้่น 2017", [อ่านแล้ว 498 ครั้ง], 18/06/2019 09:29 AM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์, [อ่านแล้ว 460 ครั้ง], 18/06/2019 09:19 AM
ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยาย "Smart Classroom and Smart Learning", [อ่านแล้ว 409 ครั้ง], 13/06/2019 10:28 AM
รายละเอียดต่างๆ ในการหักค่าใช้จ่ายของ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 372 ครั้ง], 13/06/2019 10:24 AM
ประชาสัมพันธ์โครงการ ม.อุบลฯ ยุคใหม่ บริหารงานโปร่งใส ร่วมใจต้านภัยทุจริต ประจำปี 2562, [อ่านแล้ว 383 ครั้ง], 13/06/2019 10:18 AM
ขอเชิญนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18, [อ่านแล้ว 395 ครั้ง], 13/06/2019 10:14 AM
ขออนุเคราะห์สร้างหนังสือเรียน พระภักษุสามเณร, [อ่านแล้ว 441 ครั้ง], 13/06/2019 10:08 AM
ประชาสัมพันธ์บัตรเครดิตและสินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์, [อ่านแล้ว 378 ครั้ง], 12/06/2019 11:59 AM
ขอเชิญร่วมฝึกอบรมจำนวน 4 หลักสูตร, [อ่านแล้ว 382 ครั้ง], 12/06/2019 11:56 AM
ขอเชิญร่วมอบรมจำนวน 6 หลักสูตร, [อ่านแล้ว 398 ครั้ง], 12/06/2019 11:53 AM
ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง แนวทางการเขียน จัดพิมพ์ เผยแพร่ตำราและหนังสือวิชาการ, [อ่านแล้ว 391 ครั้ง], 12/06/2019 11:49 AM
ขอเชิญนำสัตว์เลี้ยงไปรับบริการทำหมันและฉีดวัคซีน ฟรี, [อ่านแล้ว 386 ครั้ง], 10/06/2019 09:25 AM
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เบื้องต้น(QGIS)", [อ่านแล้ว 444 ครั้ง], 5/06/2019 11:27 AM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์, [อ่านแล้ว 405 ครั้ง], 5/06/2019 11:22 AM
ประชาสัมพันธ์โครงการปฏิบัติธรรม, [อ่านแล้ว 458 ครั้ง], 5/06/2019 11:19 AM
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ, [อ่านแล้ว 431 ครั้ง], 5/06/2019 11:08 AM
การผลิตและจำหน่ายชุดครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 416 ครั้ง], 30/05/2019 09:39 AM
Total 1087 Record
« Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... 55 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP