หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาาชาติสารพิษจากเชื้อรา, [อ่านแล้ว 457 ครั้ง], 7/12/2018 01:58 PM
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานและการใช้น้ำอย่างประหยัด", [อ่านแล้ว 453 ครั้ง], 6/12/2018 03:00 PM
"โครงการรวมพลังเกษตรกรรมยั่งยืน ราชธานี - อุบลฯ", [อ่านแล้ว 468 ครั้ง], 4/12/2018 04:33 PM
อบรม การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ประจำเดือนธันวาคม 2561, [อ่านแล้ว 416 ครั้ง], 4/12/2018 04:28 PM
ขอเชิญร่วมอบรมการใช้กล้องจุทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิลด์อิมิสชั่น, [อ่านแล้ว 409 ครั้ง], 4/12/2018 04:23 PM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8 เรื่อง, [อ่านแล้ว 384 ครั้ง], 4/12/2018 04:20 PM
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติในวันที่ 4 ธันวาคม 2561, [อ่านแล้ว 393 ครั้ง], 3/12/2018 09:42 AM
ขอเชิญร่วมงานพิธีฌาปณกิจศพนายณัฎฐพล มาลัย ข้าราชการบำนาญ, [อ่านแล้ว 366 ครั้ง], 30/11/2018 04:51 PM
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2562, [อ่านแล้ว 416 ครั้ง], 29/11/2018 02:59 PM
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย, [อ่านแล้ว 494 ครั้ง], 15/11/2018 09:55 AM
ประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 11, [อ่านแล้ว 454 ครั้ง], 15/11/2018 09:47 AM
ขอเชิญร่วมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่, [อ่านแล้ว 489 ครั้ง], 15/11/2018 09:43 AM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 24 เรื่อง, [อ่านแล้ว 463 ครั้ง], 15/11/2018 09:38 AM
หลักสูตรคุณภาพสำหรับอาจารย์, [อ่านแล้ว 439 ครั้ง], 15/11/2018 09:36 AM
แจ้งขออนุญาตสุ่มตรวจบุคคลเข้า-ออกประตู 1 โดยปิดแขนกั้นจราจร, [อ่านแล้ว 468 ครั้ง], 9/11/2018 01:46 PM
เอกสารเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 เรื่อง, [อ่านแล้ว 425 ครั้ง], 9/11/2018 01:42 PM
ขอเชิญร่วมาแข่งขันกอล์ฟการกุศล "โดมน้อยโอเพ่น", [อ่านแล้ว 455 ครั้ง], 8/11/2018 09:19 AM
แจ้งงดบริการทางการแพทย์และติดต่อราชการเป็นการชั่วคราว, [อ่านแล้ว 463 ครั้ง], 7/11/2018 03:05 PM
ขอเชิญร่วมสัมมนา"วิจัยพลังงานสู่การใช้งานจริงอย่างยั่งยืน ปีที่ 4", [อ่านแล้ว 475 ครั้ง], 7/11/2018 02:59 PM
อบรมเทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนม, [อ่านแล้ว 435 ครั้ง], 6/11/2018 10:59 AM
Total 1085 Record
« Previous 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 55 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP