หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยฯ, [อ่านแล้ว 185 ครั้ง], 6/09/2021 09:14 AM
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเฉพาะทางด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ดทคโนโลยีและนวัตกรรม, [อ่านแล้ว 167 ครั้ง], 2/09/2021 03:32 PM
ประชาสัมพันธ์การสั่งจองชุดครุยบัณฑิต, [อ่านแล้ว 189 ครั้ง], 30/08/2021 04:30 PM
ขอประชาสัมพันธ์งานก้าวพอดี 2564, [อ่านแล้ว 201 ครั้ง], 27/08/2021 09:12 AM
ข้อราชการสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในการประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน กรกฎาคม 2564, [อ่านแล้ว 200 ครั้ง], 26/08/2021 03:02 PM
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564, [อ่านแล้ว 193 ครั้ง], 24/08/2021 03:12 PM
ขอเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้อุปกรณ์, [อ่านแล้ว 172 ครั้ง], 24/08/2021 03:07 PM
ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2564, [อ่านแล้ว 212 ครั้ง], 23/08/2021 10:22 AM
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมแบบออนไลน์, [อ่านแล้ว 179 ครั้ง], 20/08/2021 03:35 PM
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564, [อ่านแล้ว 199 ครั้ง], 18/08/2021 09:24 AM
ขอประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตามมาตรา 52 และ 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542, [อ่านแล้ว 187 ครั้ง], 18/08/2021 09:07 AM
ขอการสนับสนุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมเชิญเข้ารับรางวัล นักบริหารดีเด่นแห่งชาติ/สตรีตัวอย่างแห่งปี/องค์กรดีเด่นแ่ห่งปี ประจำปี 2564, [อ่านแล้ว 174 ครั้ง], 17/08/2021 04:56 PM
ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอ Plagiarism Tools แบบออนไลน์, [อ่านแล้ว 174 ครั้ง], 17/08/2021 04:50 PM
ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), [อ่านแล้ว 153 ครั้ง], 17/08/2021 02:04 PM
ประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2564, [อ่านแล้ว 195 ครั้ง], 11/08/2021 04:13 PM
ขั้นตอนการจัดทำบันทึกข้อตกลก MOU คณะเกษตรศาสตร์, [อ่านแล้ว 163 ครั้ง], 11/08/2021 02:01 PM
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2564-2565 , [อ่านแล้ว 176 ครั้ง], 9/08/2021 02:28 PM
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564, [อ่านแล้ว 192 ครั้ง], 5/08/2021 04:01 PM
แจ้งปิดให้บริหารโรงอาหารกลาง 2, [อ่านแล้ว 160 ครั้ง], 2/08/2021 03:44 PM
ขอยกเลิกกิจกรรมพิธีเปิดป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2564, [อ่านแล้ว 126 ครั้ง], 27/07/2021 04:23 PM
Total 1076 Record
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 54 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP