หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, [อ่านแล้ว 139 ครั้ง], 24/06/2021 10:47 AM
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 , [อ่านแล้ว 162 ครั้ง], 24/06/2021 10:40 AM
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและยกระดับความสามารถของผู้ออกข้อสอบ , [อ่านแล้ว 150 ครั้ง], 24/06/2021 10:39 AM
กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 , [อ่านแล้ว 182 ครั้ง], 24/06/2021 10:35 AM
แจ้งแนวทางการงาน Account Zoom แบบมีลิขสิทธิ์และ Google Meet Teaching and Learning Upgrade , [อ่านแล้ว 145 ครั้ง], 24/06/2021 10:34 AM
รายงานการเนินงานของสมาคมปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 , [อ่านแล้ว 143 ครั้ง], 24/06/2021 10:32 AM
ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะฯ เดือนมิถุนายน 2564, [อ่านแล้ว 157 ครั้ง], 10/06/2021 11:27 AM
ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะภายในโรงอาหารและศูนย์อาหาร, [อ่านแล้ว 154 ครั้ง], 24/05/2021 02:36 PM
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส), [อ่านแล้ว 172 ครั้ง], 24/05/2021 11:00 AM
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์, [อ่านแล้ว 188 ครั้ง], 24/05/2021 10:58 AM
ขอเชิญอบรมโครงการยกระดับความร่วมมือนานาชาติฯ, [อ่านแล้ว 198 ครั้ง], 18/05/2021 10:22 AM
ขอเชิญอบรมหลักสูตร AUN-QA Internal Assersor Refresh, [อ่านแล้ว 223 ครั้ง], 18/05/2021 10:16 AM
เลื่อนวันประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 17, [อ่านแล้ว 193 ครั้ง], 14/05/2021 01:28 PM
ประชาสัมพันธ์การบูรณะศาลพระพรหม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 209 ครั้ง], 30/04/2021 10:09 AM
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2564, [อ่านแล้ว 236 ครั้ง], 30/04/2021 10:02 AM
ขอเชิญรับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์", [อ่านแล้ว 205 ครั้ง], 30/04/2021 09:59 AM
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15, [อ่านแล้ว 253 ครั้ง], 25/03/2021 04:41 PM
แจ้งผลรับรองผลิตภัณฑ์ทีพีไอ ซินไบโอติกส์ จากกรมปศุสัตว์, [อ่านแล้ว 312 ครั้ง], 23/03/2021 10:21 AM
ขอเชิญเข้าร่วมเรียนหลักสูตร "การกล่าวอ้างทางสุขภาพและแนวทางนวัตกรรมอาหาร" , [อ่านแล้ว 295 ครั้ง], 23/03/2021 10:15 AM
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว, [อ่านแล้ว 421 ครั้ง], 23/03/2021 10:12 AM
Total 1076 Record
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 54 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP