หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์_เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 , [อ่านแล้ว 74 ครั้ง], 4/10/2023 01:43 PM
ประชาสัมพันธ์และเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565, [อ่านแล้ว 174 ครั้ง], 26/04/2023 08:50 AM
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566, [อ่านแล้ว 164 ครั้ง], 19/04/2023 04:41 PM
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมจากงานประจำ", [อ่านแล้ว 185 ครั้ง], 19/04/2023 04:27 PM
ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย 17, [อ่านแล้ว 168 ครั้ง], 5/04/2023 09:27 AM
ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, [อ่านแล้ว 159 ครั้ง], 3/04/2023 03:10 PM
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชมการแสดงละครระดับ มหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน Internationnal University Theater Festival of Monastir ครั้งที่ 19, [อ่านแล้ว 145 ครั้ง], 3/04/2023 03:09 PM
ขอเชิญร่วมโครงการประชุมเครือข่ายการวิจัยทางพยาธิวิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1, [อ่านแล้ว 105 ครั้ง], 3/04/2023 03:07 PM
สำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 7 ภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs), [อ่านแล้ว 129 ครั้ง], 3/04/2023 02:59 PM
ประชาสัมพันธ์, [อ่านแล้ว 103 ครั้ง], 29/03/2023 04:29 PM
รายงานการประชุมสัมมนา President Forum, [อ่านแล้ว 106 ครั้ง], 28/03/2023 02:43 PM
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566, [อ่านแล้ว 105 ครั้ง], 28/03/2023 11:41 AM
การบังคับใช้กฏหมายห้ามให้ถุงมือยางลาเท๊กซ์ในต่างประเทศ, [อ่านแล้ว 95 ครั้ง], 28/03/2023 11:37 AM
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง, [อ่านแล้ว 92 ครั้ง], 28/03/2023 11:27 AM
ขอเรียนเชิญร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ โครงการ Education NEXT forum 2023 (On -Site), [อ่านแล้ว 139 ครั้ง], 20/03/2023 11:47 AM
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯในทรินิตี้ คอลเลจ (Prince Mahidol Bursary fund at Trinty College), [อ่านแล้ว 163 ครั้ง], 20/03/2023 11:32 AM
ผลการหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี, [อ่านแล้ว 127 ครั้ง], 20/03/2023 11:29 AM
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมส่งมอบและเป็นจุดรับกล่องซองกระดาษไม่ใช้แล้วแคมเปญ reBOX "กล่อง BOX บุญเพื่อคนพิการ", [อ่านแล้ว 141 ครั้ง], 20/03/2023 11:26 AM
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในสาธารณรัฐตุรกี, [อ่านแล้ว 118 ครั้ง], 16/03/2023 09:01 AM
ประชาสัมพันธ์การส่งบทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย, [อ่านแล้ว 113 ครั้ง], 16/03/2023 09:00 AM
Total 1097 Record
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 55 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP