ShotDev.Com Tutorial

ประกวดพูดส่งเสริมการเกษตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561, 12 กุมภาพันธ์ 2561 (24 ภาพ)


การประกวดแข่งขันวงดนตรี AG Music Award 2018 งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561, 12 กุมภาพันธ์ 2561 (48 ภาพ)


เวทีเล็ก ในงานเกษตรอีสานใต้ เสวนาเรื่อง เกษตรมืออาชีพ “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เกษตร” (ประสาน อ พัชรี ธานี และ อ นวทิวา พลทม คณะศิลปศาสตร์) ดำเนินรายการโดย คุณปุ้ย และ คุณเจี๊ยบ เศรษฐกิจฐานราก, 12 กุมภาพันธ์ 2561 (6 ภาพ)


โครงการประกวดร้องเพลง “ สานฝันสู่ดาวรุ่ง ลูกทุ่งเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ” ประเภทบุคลทั่วไป ประจำปี 2561, 11 กุมภาพันธ์ 2561 (13 ภาพ)


โครงการประกวดร้องเพลง “สานฝันสู่ดาวรุ่งลูกทุ่งเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ประจำปี 2561, 10 กุมภาพันธ์ 2561 (67 ภาพ)


พิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ปี 2561 "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0" โดยท่านณรงค์ อ่อนสอาด ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด้วย รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ตลอดจนผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9 กุมภาพันธ์ 2561 (193 ภาพ)


โครงการประกวดร้องเพลงสานฝัน สู่ดาวรุ่งลูกทุ่งเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ” ประจำปี 2561 ประเภท ระดับชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4–ป.6), 9 กุมภาพันธ์ 2561 (11 ภาพ)


กิจกรรมในโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารหมักของไทย-ญี่ปุ่น เข้าชมนิทรรศการในเกษตรอีสานใต้ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการผลิตอาหารหมักไทย-ญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 9 กุมภาพันธ์ 2561 (56 ภาพ)


กิจกรรมในโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารหมักของไทย-ญี่ปุ่น เข้าสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดหนองป่าพง และเยี่ยมชมการทำเกษตรอินทรีย์ ณ ตลาดต้องชม หัวไฮ่ปลายนา บ้านหนองเทา ต.สำโรง อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ, 8 กุมภาพันธ์ 2561 (28 ภาพ)


กิจกรรมในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการผลิตอาหารหมักของไทย-ญี่ปุ่น เยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำปลา ณ โรงงานน้ำปลาพิไชย จำกัด จ.ชลบุรี โรงงานต้นแบบการหมัก และห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน กทม., วันที่ 6-7 ก.พ. 2561 (19 ภาพ)


คณะทำงานเกษตรอีสานใต้ เข้าสักการะองค์ท้าวพระพรหมและศาลตายาย อำนวยให้การจัดงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี ประจำปี 2561 "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0" สำเร็จลุล่วงด้วยดี, 5 กุมภาพันธ์ 2561 (54 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ ได้รับรางวัล นิสิตเก่าดีเด่น จากสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ รางวัลนิสิตเก่าคณะประมง ปี พ.ศ.2561 (8 ภาพ)


สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (ททบ.5) ร่วมประชาสัมพันธ์การจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561 และพร้อมกันนี้ ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป ได้ให้ข้อมูลตลอดจนรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการจัดงานครั้งนี้ ณ บริเวณกังหันลมทุ่งดาวกระจาย งานเกษตรอีสานใต้, 30 มกราคม 2561 (46 ภาพ)


ศาสตราจารย์ ดร. Lawrwnce M. Page, University of Florida เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง 29-30 มกราคม 2561 (10 ภาพ)


ฝ่ายสิทธิประโยชน์ได้ทำการจัดสรรพื้นที่สำหรับผู้ประกอบการที่มาแสดง/จำหน่ายสินค้าในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561 ประกอบไปด้วย กลุ่มทั่วไป อาหาร ต้นไม้ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17 มกราคม 2561 (25 ภาพ)


Total 1320 Record : 88 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] 24 [ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] Next>>