ShotDev.Com Tutorial

รายการที่นี่หมอชิต นำโดย สัญญา คุณากร, คุณแม่บานเย็น รากแก่น, เชียร์ ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ ฯลฯ ใน งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 29 ตุลาคม 2555 (53 ภาพ)


การเสวนาไก่พื้นเมือง "ไก่ชนยอดนักสู้" งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 28 ตุลาคม 2555 (56 ภาพ)


เสวนา:การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 ตุลาคม 2555 (22 ภาพ)


การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 ตุลาคม 2555 (64 ภาพ)


พิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 ตุลาคม 2555 (57 ภาพ)


หน่วยงานราชการ/หน่วยงานอำนวยการ งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 ตุลาคม 2555 (74 ภาพ)


ความคืบหน้าการเตรียมงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 25 ตุลาคม 2555 (82 ภาพ)


นักศึกษาภาควิชาพืชสวน ศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชน "บ้านกล้วยไม้ไทย" อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี (29 ภาพ)


วิทยาศาสตร์การเกษตร 17-18 สิงหาคม 2555 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (343 ภาพ)


กิจกรรมเข้าเยี่ยมชมกิจการอาหารพื้นบ้าน ภายในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการผลิตอาหารพื้นบ้านเชิงพาณิชย์ ให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงตามความต้องการของท้องถิ่น (80 ภาพ)


สยามคูโบต้า มอบรถพ่วงและสนับสนุนงานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2554 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 4 พฤศจิกายน 2554 (4 ภาพ)


การแข่งขันการตีกลองเส็ง งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2554 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 4 พฤศจิกายน 2554 (31 ภาพ)


กฐินเกษตรอีสานใต้ ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2554 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2 พฤศจิกายน 2554 (60 ภาพ)


รถพ่วงชมงาน บรรยากาศทั่วไป งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2554 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2 พฤศจิกายน 2554 (74 ภาพ)


การแข่งทักษะทางการเกษตร "การตอน" งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2554 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2 พฤศจิกายน 2554 (18 ภาพ)


Total 831 Record : 56 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] 44 [ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ] Next>>