ShotDev.Com Tutorial

ความคืบหน้าการเตรียมงานเกษตรอีสานใต้ 2558 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 4 กุมภาพันธ์ 2558 (38 ภาพ)


ความคืบหน้าการเตรียมงานเกษตรอีสานใต้ 2558 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1 กุมภาพันธ์ 2558 (16 ภาพ)


มุทิตาจิต รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร โชประการ อาจาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 23 มกราคม 2558 (50 ภาพ)


โครงการบุญคูณลาน ปี 2558 ณ วัดบ้านแฮ ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี, 16-17 มกราคม 2558 (96 ภาพ)


ความคืบหน้าการสร้างสระอโนดาษ ในงานเกษตรอีสานใต้ 2558 จะเป็นสระน้ำ มีบัวหลากหลาย ปลาพื้นเมืองสวยงาม วิดน้ำ กังหันลม น้ำพุ สะพานไม้ใผ่ เครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ ฯลฯ สวนดอกไม้ เนินดิน, 15 มกราคม 2558 (6 ภาพ)


การประชุมเตรียมความพร้อม งานเกษตรอีสานใต้ 2558 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 13 มกราคม 2558 (3 ภาพ)


ความคืบหน้าการจัดงานเกษตรอีสานใต้ 2558 ทุ่งทานตะวัน ดอกไม้หลากสี ในบริเวณงาน, 12 มกราคม 2558 (7 ภาพ)


สัตว์แฟนตาซี เพื่อมอบความสุข ความประทับใจแก่เด็กๆๆ และผู้เข้าชมงานเกษตรอีสานใต้, 10 มกราคม 2558 (4 ภาพ)


สวัสดีปีใหม่ 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9 มกราคม 2558 (135 ภาพ)


ม.อุบลฯ ช่วยเพิ่มรายได้เกษตรกร หนุนปลูกพืชทำอาหารสัตว์ส่งออก, 8 มกราคม 2558 (2 ภาพ)


ความคืบหน้าการจัดงานของทีมงานเกษตรอีสานใต้ นศ. และบุคลากรทุกฝ่าย กับความทุ่มเทและเหน็ดเหนื่อย ต้องอดทน พยายาม ให้ถึงที่สุด เพื่อให้ทุกท่านมีความสุข, 8 มกราคม 2558 (6 ภาพ)


สัมมนาเรื่องการถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ และได้บรรยายบทเรียนในการทำงานโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการพัฒนาด้านการเกษตร จัดโดย สำนักความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร) กระทรวงต่างประเทศ, 26 ธันวาคม 2557 (10 ภาพ)


การประชุมเตรียมความพร้อม งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2, 17 ธันวาคม 2557 (26 ภาพ)


ความคืบหน้าการเตรียมงานเกษตรอีสานใต้ 2558 อุโมงค์บวบยาว ฟักทอง ผลผลิตทางการเกษตร, 17 ธันวาคม 2557 (4 ภาพ)


อาจารย์และนักวิชาการ คณะเกษตรศาตร์ ติดตามความก้าวหน้าและฝึกอบรมเกษตรกรเมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ภายใต้โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรในกัมพูชา, 11 ธันวาคม 2557 (5 ภาพ)


Total 1320 Record : 88 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ] 56 [ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] Next>>