ShotDev.Com Tutorial

การประชุมวิชาการ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ประจำปี 2554 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2554 ณ ตะนาวศรี รีสอร์ท ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ (27 ภาพ)


วิทยาศาสตร์การเกษตร 18-19 สิงหาคม 2554 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (240 ภาพ)


ฝึกงานนักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ (3 ภาพ)


ฝึกงานนักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์, 23 พฤศจิกายน 2553 (3 ภาพ)


นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ทัศนศึกษา ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ อุทยานแห่งชาติ ภูจองนายอย จ.อุบลราชธานี (113 ภาพ)


การประกวดสุนัข งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2553 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 7 พฤศจิกายน 2553 (105 ภาพ)


อธิการบดี รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข เยี่ยมชมงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2553 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 7 พฤศจิกายน 2553 (21 ภาพ)


ภาพถ่ายมุมสูง งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2553 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 5 พฤศจิกายน 2553 (19 ภาพ)


การแข่งขันเซปักตะกร้อ งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2553 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2 พฤศจิกายน 2553 (17 ภาพ)


บรรยากาศยามค่ำคืน งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2553 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1 พฤศจิกายน 2553 (125 ภาพ)


การประกวดกล้วยไม้ งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2553 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 31 ตุลาคม 2553 (46 ภาพ)


การประกวดวงดนตรีสากล AG Music Award 2010 งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2553 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 31 ตุลาคม 2553 (187 ภาพ)


การประกวดชวนชม งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2553 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 31 ตุลาคม 2553 (40 ภาพ)


กฐินสามัคคีเกษตรอีสานใต้ ทอดถวายวัดป่าบ้านหนองหอ ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2553 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 30 ตุลาคม 2553 (24 ภาพ)


รถพ่วงชมงาน สนับสนุนโดยสยามคูโบต้า งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2553 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 30 ตุลาคม 2553 (21 ภาพ)


Total 1010 Record : 68 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ] 56 [ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ] Next>>