ShotDev.Com Tutorial

ศูนย์ชีวินทรีย์จัดอบรม จัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เรื่อง “โรคของพริกและการขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มา” 24 เมษายน พ.ศ. 2557 (16 ภาพ)


การทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557, 9 เมษายน 2557 (0 ภาพ)


การทำพิธีบวงสรวง ไหว้เจ้าที่เพื่อเป็นสิริมงคล, 9 เมษายน 2557 (0 ภาพ)


ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ประจำปี 2557, 9 เมษายน 2557 (0 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน”ระหว่างวันที่ 3-4 เดือนเมษายน 2557 ณ. บ้านหนองจำนัก อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี (117 ภาพ)


อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตผักเศรษฐกิจด้วยการจัดการดินและปุ๋ยจากผลการประเมินความอุดมสมบูรณ์และการสูญเสียธาตุอาหารไปกับผลผลิตในอำเภอว (15 ภาพ)


การประชุมพันธกิจคณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 มีนาคม 2557 (25 ภาพ)


การอบรมโครงการเพาะเลี้ยงปลานิลแดงสำหรับผู้บริหารจากสาธารณรัฐโมซัมบิก (30 ภาพ)


ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์, เคารพศพ ผศ.ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์ ณ วัดผาสุการาม (33 ภาพ)


พิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์ แห่งภาควิชาพืชสวนและอดีตรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (290 ภาพ)


สวดอภิธรรมคืนวันที่ 21 มีนาคม 2557, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์ ณ วัดผาสุการาม (51 ภาพ)


สวดอภิธรรมคืนที่สาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์ ณ วัดผาสุการาม (49 ภาพ)


รายนามพวดหรีดที่นำไว้อาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์, ค่ำวันที่ 18 มีนาคม 2557 (93 ภาพ)


ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์, เคารพศพ ผศ.ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์ ณ วัดผาสุการาม, 18 มีนาคม 2557 (29 ภาพ)


สวดอภิธรรมคืนที่สอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์ ณ วัดผาสุการาม (83 ภาพ)


Total 1280 Record : 86 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] 61 [ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ] Next>>