ShotDev.Com Tutorial

การเสวนาวิชาการ "เกษตรอินทรีย์วิถีคนเมือง" ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 13 กุมภาพันธ์ 2559 (61 ภาพ)


การประกวดร้องเพลงสตริง Ag Singing Contest 2016 ณ งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 7 กุมภาพันธ์ 2559 (42 ภาพ)


การประกวดไก่พื้นเมือง ไก่ดำมองโกล ไก่ยักษ์ (ไก่พื้นเมืองหรือไก่ดำ) ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 7 กุมภาพันธ์ 2559 (70 ภาพ)


การประกวดร้องเพลงสานฝันดาวรุ่งลูกทุ่งเกษตรอีสานใต้ ณ งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 6 กุมภาพันธ์ 2559 (54 ภาพ)


ความพร้อมก่อนเปิดงานเกษตรอีสานใต้ สุดยอดนิทรรศการเกษตรมีชีวิตแห่งอีสานใต้, 5 กุมภาพันธ์ 2559 (15 ภาพ)


พิธีเปิด งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 "ตามรอยเกษตรพระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 5 กุมพาพันธ์ 2559 (201 ภาพ)


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี คลีนิคเกษตรกรเจาะเลือดหาสารตกค้างในกระแสเลือด ฟรี, กลุ่มวิสาหกรรมชุมชนนวดไทยเพื่อสุขภาพบัวหลวง เปิดให้บริการทุกวัน ณ งานเกษตรอีสานใต้ 5-14 กุมภาพันธ์ 2559 (7 ภาพ)


คณะทำงานเกษตรอีสานใต้ เข้าสักการะองค์ท้าวพระพรหม เพื่อขอพรและให้การจัดงานเกษตรอีสานใต้ "ตามรอยเกษตรพระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี, 3 กุมพาพันธ์ 2558 (42 ภาพ)


ทีมงาน RTV เข้าถ่ายทำเกี่ยวกับการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี ครั้งที่ 9 ปี 2559 ที่จัดให้ทุกท่านเข้าชม 5-14 ก.พ.2559 นี้ ออกอากาศ เสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 นี่, 3 กุมภาพันธ์ 2559 (13 ภาพ)


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดินหน้าประชาสัมพันธ์งานเกษตรอีสานใต้ 2559 (5-14 ก.พ.59) ผ่านรายการมองรอบทิศ สถานีโทรทัศน์ NBT 11 อุบลฯ ขอบคุณท่าน ผอ.คำยืน วงศ์ชาลี และทีมงานทุกท่านมา ณ โอกาสนี้, 2 กุมภาพันธ์ 2559 (5 ภาพ)


พิธีมอบเหรียญฟุตบอลหญิงรอบชิงชนะเลิศ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติร่วมพิธีมอบเหรียญ และในการนี้ รศ.ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะทำงานฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอล กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์" ร่วมพิธีในคร้ังนี้, 16 มกราคม 2559 (44 ภาพ)


การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ชาย-หญิง ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา) และคณะทำงานฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอล กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์", 12 มกราคม 2559 (92 ภาพ)


ทัศนศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสวน โดย ผศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ พร้อมด้วยนักศึกษาภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ จังหวัดขอนแก่น, 9-10 มกราคม 2559 (32 ภาพ)


การแข่งขันกีฬาเปิดกระป๋อง ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2559 โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ (64 ภาพ)


สวัสดีปีใหม่ 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 5 มกราคม 2559 (160 ภาพ)


Total 1320 Record : 88 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] 46 [ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] Next>>