ShotDev.Com Tutorial

อธิการบดี เข้าเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ ภาควิชาพืชสวน งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2554 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 28 ตุลาคม 2554 (12 ภาพ)


พิธีเปิด งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2554 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 28 ตุลาคม 2554 (61 ภาพ)


หน่วยงานราชการ/หน่วยงานอำนวยการ ร่วมจัดนิทรรศการ งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2554 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 28 ตุลาคม 2554 (93 ภาพ)


พิธีมอบรางวัลการจัดสวนหย่อม งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2554 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 ตุลาคม 2554 (26 ภาพ)


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มอบร่มสำหรับใช้ในงานเกษตรอีสานใต้, 11 ตุลาคม 2554 (8 ภาพ)


ความคืบหน้า งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2554 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 23 กันยายน 2554 (34 ภาพ)


การประชุมวิชาการ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ประจำปี 2554 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2554 ณ ตะนาวศรี รีสอร์ท ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ (27 ภาพ)


วิทยาศาสตร์การเกษตร 18-19 สิงหาคม 2554 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (240 ภาพ)


การฝึกทักษะอุตสาหกรรมเกษตร ด้านบริษัทจำลอง เพื่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ช่วงเดือนธันวาคม 2544 (3 ภาพ)


นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ทัศนศึกษา ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ อุทยานแห่งชาติ ภูจองนายอย จ.อุบลราชธานี (113 ภาพ)


การประกวดสุนัข งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2553 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 7 พฤศจิกายน 2553 (105 ภาพ)


อธิการบดี รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข เยี่ยมชมงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2553 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 7 พฤศจิกายน 2553 (21 ภาพ)


ภาพถ่ายมุมสูง งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2553 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 5 พฤศจิกายน 2553 (19 ภาพ)


การแข่งขันเซปักตะกร้อ งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2553 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2 พฤศจิกายน 2553 (17 ภาพ)


บรรยากาศยามค่ำคืน งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2553 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1 พฤศจิกายน 2553 (125 ภาพ)


Total 1045 Record : 70 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ] 58 [ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ] Next>>