ShotDev.Com Tutorial

นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ณ ประเทศฟิลิปปินส์ (67 ภาพ)


H.E. Mr. Kyoji Komachi, Ambassador of Japan to Thailand, and entourage to Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University, 29 January 2010 (27 ภาพ)


ปีใหม่ประมง ประจำปี 2553 ณ ฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10 มกราคม 2553 (47 ภาพ)


สวัสดีปีใหม่ 2553 โดยสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตรศาสตร์ (5 ภาพ)


ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร ที่เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต (11 ภาพ)


โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต ประจำปี 2552 ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี, 10 มีนาคม 2553 (54 ภาพ)


ผักไฮโดรโปนิกส์ไฮโดรโปนิกส์ งานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2552 "เกษตรไทย : สู้ภัยเศรษฐกิจ" ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 กุมภาพันธ์ 2552 (14 ภาพ)


หน่วยงานราชการ/หน่วยงานอำนวยการ ร่วมจัดนิทรรศการ งานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2552 "เกษตรไทย : สู้ภัยเศรษฐกิจ" ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 กุมภาพันธ์ 2552 (81 ภาพ)


การประกวดสุนัข งานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2552 "เกษตรไทย : สู้ภัยเศรษฐกิจ" ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 กุมภาพันธ์ 2552 (135 ภาพ)


การประกวดวงโปงลาง งานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2552 "เกษตรไทย : สู้ภัยเศรษฐกิจ" ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 กุมภาพันธ์ 2552 (157 ภาพ)


กิจกรรมเวทีกลาง งานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2552 "เกษตรไทย : สู้ภัยเศรษฐกิจ" ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 25 กุมภาพันธ์ 2552 (63 ภาพ)


บุญคูณลาน งานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2552 "เกษตรไทย : สู้ภัยเศรษฐกิจ" ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 25 กุมภาพันธ์ 2552 (85 ภาพ)


รถพ่วง ทุ่งทานตะวัน บรรยากาศทั่วไป งานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2552 "เกษตรไทย : สู้ภัยเศรษฐกิจ" ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 กุมภาพันธ์ 2552 (36 ภาพ)


ให้สัมภาษณ์ถึงผลการดำเนินงาน งานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2552 "เกษตรไทย : สู้ภัยเศรษฐกิจ" ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 23 กุมภาพันธ์ 2552 (25 ภาพ)


บรรยายทั่วไป งานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2552 "เกษตรไทย : สู้ภัยเศรษฐกิจ" ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1 มีนาคม 2552 (98 ภาพ)


Total 1010 Record : 68 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ] 58 [ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ] Next>>