ShotDev.Com Tutorial

งานสวดอภิธรรมและเคารพศพ รศ.ดร.วรพงษ์ สุริยภัทร ณ วัดผาสุการาม อำเภอวารินชำราบ, 25 พฤศจิกายน 2556 (54 ภาพ)


งานสวดอภิธรรมและเคารพศพ รศ.ดร.วรพงษ์ สุริยภัทร ณ วัดผาสุการาม อำเภอวารินชำราบ, 24 พฤศจิกายน 2556 (98 ภาพ)


งานสวดอภิธรรมและเคารพศพ รศ.ดร.วรพงษ์ สุริยภัทร ณ วัดผาสุการาม อำเภอวารินชำราบ, 23 พฤศจิกายน 2556 (159 ภาพ)


งานสวดอภิธรรมและเคารพศพ รศ.ดร.วรพงษ์ สุริยภัทร ณ วัดผาสุการาม อำเภอวารินชำราบ, 22 พฤศจิกายน 2556 (119 ภาพ)


ถวายภัตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดผาสุการาม อำเภอวารินชำราบ, 22 พฤศจิกายน 2556 (37 ภาพ)


งานสวดอภิธรรมและเคารพศพ รศ.ดร.วรพงษ์ สุริยภัทร ณ วัดผาสุการาม อำเภอวารินชำราบ, 21 พฤศจิกายน 2556 (151 ภาพ)


งานเลี้ยงน้ำชา นายลิขิต ปานพรม และนางสาวกิตติวรรณ บุญไพโรจน์ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 25 ธันวาคม 2556 (70 ภาพ)


ประมวลภาพบางส่วนเพื่อรำลึกถึง รศ.ดร.วรพงษ์ สุริยภัทร คณบดีผู้ก่อตั้งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 พฤศจิกายน 2556 (65 ภาพ)


พิธีรดน้ำศพ รศ.ดร.วรพงษ์ สุริยภัทร ณ วัดผาสุการาม อำเภอวารินชำราบ, 21 พฤศจิกายน 2556 (11 ภาพ)


คณาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยม รศ.ดร.วรพงษ์ สุริยภัทร ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี, 19 พฤศจิกายน 2556 (2 ภาพ)


กฐินสามัคคีเกษตรอีสานใต้ 2556 ทอดถวาย ณ วัดโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี, 11 พฤศจิกายน 2556 (65 ภาพ)


คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภาควิชาพืชสวน ในงานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2556, 10 พฤศจิกายน 2556 (22 ภาพ)


เสวนาวิชาการ "สถานการณ์การผลิตและการตลาดแพะในประเทศไทย" ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์, 9 พฤศจิกายน 2556 (14 ภาพ)


AG Music Awards 2013 การประกวดวงดนตรีสากล ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์, 9 พฤศจิกายน 2556 (137 ภาพ)


การแข่งขันการตีกลองเส็ง ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์, 9 พฤศจิกายน 2556 (47 ภาพ)


Total 1280 Record : 86 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ] 64 [ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ] Next>>