ShotDev.Com Tutorial

การประชุมพันธกิจคณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 มีนาคม 2557 (25 ภาพ)


การอบรมโครงการเพาะเลี้ยงปลานิลแดงสำหรับผู้บริหารจากสาธารณรัฐโมซัมบิก (30 ภาพ)


ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์, เคารพศพ ผศ.ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์ ณ วัดผาสุการาม (33 ภาพ)


พิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์ แห่งภาควิชาพืชสวนและอดีตรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (290 ภาพ)


สวดอภิธรรมคืนวันที่ 21 มีนาคม 2557, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์ ณ วัดผาสุการาม (51 ภาพ)


สวดอภิธรรมคืนที่สาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์ ณ วัดผาสุการาม (49 ภาพ)


รายนามพวดหรีดที่นำไว้อาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์, ค่ำวันที่ 18 มีนาคม 2557 (93 ภาพ)


ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์, เคารพศพ ผศ.ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์ ณ วัดผาสุการาม, 18 มีนาคม 2557 (29 ภาพ)


สวดอภิธรรมคืนที่สอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์ ณ วัดผาสุการาม (83 ภาพ)


สวดอภิธรรมคืนแรก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์ ณ วัดผาสุการาม (37 ภาพ)


พิธีรดน้ำศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์, 17 มีนาคม 2557 (29 ภาพ)


งานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาปี 4 ภาควิชาพืชสวน ณ เรือนเพาะชำ (0 ภาพ)


ทัศนศึกษา การประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร ณ ประเทศเมียนมาร์, 22 กุมภาพันธ์ 2557 (99 ภาพ)


เยี่ยมชม University of Yangon ประเทศพม่า, 22 กุมภาพันธ์ 2557 (82 ภาพ)


เยี่ยมชม University of Yadanabon ประเทศเมียนมาร์, 21 กุมภาพันธ์ 2557 (130 ภาพ)


Total 1320 Record : 88 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ] 64 [ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] Next>>