ShotDev.Com Tutorial

การประกวดร้องเพลงสานฝัน สู่ดาวรุ่งลูกทุ่งเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับชั้นมัธยมศึกษา, 5 กุมภาพันธ์ 2560 (35 ภาพ)


บรรยากาศงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2560, 4 กุมภาพันธ์ 2560 (30 ภาพ)


การประกวดร้องเพลงสานฝัน สู่ดาวรุ่งลูกทุ่งเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ ระดับชั้นประถมศึกษา, 4 กุมภาพันธ์ 2560 (3 ภาพ)


พิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ปี 2560 "สร้างสรรค์แผ่นดินพ่อ สานต่อเกษตรพอเพียง" โดยท่านอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 3 กุมภาพันธ์ 2560 (67 ภาพ)


ท่านอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ศ.(พิเศษ) จอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วย รศ.ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมหน่วยงานราชการและเอกชน ที่ร่วมแสดงนิทรรศการ ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 3 กุมภาพันธ์ 2560 (105 ภาพ)


คณะทำงานเกษตรอีสานใต้ เข้าสักการะองค์ท้าวพระพรหมและศาลตายาย อำนวยให้การจัดงานเกษตรอีสานใต้ ปี 2560 "สร้างสรรค์แผ่นดินพ่อ สานต่อเกษตรพอเพียง" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำเร็จลุล่วงด้วยดี, 2 กุมภาพันธ์ 2560 (26 ภาพ)


ทีม NBT อุบลราชธานี บุกงานเกษตรอีสานใต้ ที่ มหาวิทยลัยอุบลราชธานี ถ่ายทอดสดในรายการ 8 โมงเช้าข่าว NBT, 2 กุมภาพันธ์ 2560 (35 ภาพ)


การประกวดผักและผลไม้ งานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2 กุมภาพันธ์ 2560 (57 ภาพ)


คึกคัก!!! ชาวเน็ตแห่เซลฟี่ทุ่งดอกไม้หลากสี เบ่งบานทั่วพื้นที่งานเกษตรอีสานใต้ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2 กุมภาพันธ์ 2560 (30 ภาพ)


พร้อมแล้ว!! งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ "สร้างสรรค์แผ่นดินพ่อ สานต่อเกษตรพอเพียง" 3-12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 31 มกราคม 2560 (30 ภาพ)


นักศึกษาปริญญาโท สาขาเกษตรศาสตร์ พืชไร่ (นายศักดา คงสีลา นางสาวลดารัตน์ ทันที และนางสาวฉันทมาศ เชื้อแก้ว) และพืชสวน (นายศักดิ์นันท์ จันทคณานุรักษ์) เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 18 ( The 18th Agricultural Conference) ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น (ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์) ในระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2560 (19 ภาพ)


การเลี้ยงและแปรรูปปลาสวายสายพันธุ์แม่น้ำชี เพื่อพัฒนาคุณภาพและการตลาด โดยนักศึกษาภาควิชาประมง ภายใต้การสนับสนุนโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 มกราคม 2560 (29 ภาพ)


คณะเจ้าหน้าที่บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานสกลนคร) และศิษย์เก่าสาขาวิชาประมง ได้เข้าให้ความรู้ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและแนะนำประสบการณ์การทำงานแก่นักศึกษาสาขาวิชาประมง ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2560 (10 ภาพ)


สวัสดีปีใหม่คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 13 มกราคม 2560 (117 ภาพ)


นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 61 คน เข้าโครงการ “โรงทานจิตอาสามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2560” ในวันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลในงานปฏิบัติธรรมของวัดหนองป่าพง โดยมีการจัดตั้งโรงทาน การทำความสะอาดห้องน้ำ การเก็บและคัดแยกขยะ (20 ภาพ)


Total 1280 Record : 86 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] 33 [ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ] Next>>