ShotDev.Com Tutorial

บรรยากาศยามค่ำคืน งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2553 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1 พฤศจิกายน 2553 (125 ภาพ)


การประกวดกล้วยไม้ งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2553 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 31 ตุลาคม 2553 (46 ภาพ)


การประกวดวงดนตรีสากล AG Music Award 2010 งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2553 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 31 ตุลาคม 2553 (187 ภาพ)


การประกวดชวนชม งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2553 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 31 ตุลาคม 2553 (40 ภาพ)


กฐินสามัคคีเกษตรอีสานใต้ ทอดถวายวัดป่าบ้านหนองหอ ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2553 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 30 ตุลาคม 2553 (24 ภาพ)


รถพ่วงชมงาน สนับสนุนโดยสยามคูโบต้า งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2553 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 30 ตุลาคม 2553 (21 ภาพ)


การแสดงเวทีกลาง งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2553 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 30 ตุลาคม 2553 (71 ภาพ)


พิธีเปิด งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2553 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 29 ตุลาคม 2553 (106 ภาพ)


การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง กองทุนสวัสดิการชาวนา จัดโดย กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ อาคารปฏิบัติการส่งเสริมและวิจัยด้านบริหารธุรกิจ (โรงแรม) มหาวิทยลัยอุบลราชธานี, 29 ตุลาคม 2553 (73 ภาพ)


หน่วยงานราชการ/หน่วยงานอำนวยการ ร่วมจัดนิทรรศการ งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2553 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 29 ตุลาคม 2553 (87 ภาพ)


หน่วยงานเอกชน ร่วมจัดนิทรรศการ งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2553 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 29 ตุลาคม 2553 (80 ภาพ)


เตรียมความพร้อม งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2553 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 ตุลาคม 2553 (47 ภาพ)


วิทยาศาสตร์การเกษตร 17-18 สิงหาคม 2553 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (134 ภาพ)


วิทยาศาสตร์การเกษตร 17-18 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์ชีวินทรีย์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (5 ภาพ)


พิธีเปิด วิทยาศาสตร์การเกษตร 17-18 สิงหาคม 2553 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (91 ภาพ)


Total 1280 Record : 86 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ] 74 [ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ] Next>>