ShotDev.Com Tutorial

การประชุมติดตามผลการจัดงาน "เกษตรอีสานใต้ 2558" ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 13 กุมภาพันธ์ 2558 (32 ภาพ)


การมอบรางวัลประกวดปลากัด โดย ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ ในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 13 กุมภาพันธ์ 2558 (6 ภาพ)


การมอบรางวัลประกวดวาดภาพ โดย ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ ในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 13 กุมภาพันธ์ 2558 (12 ภาพ)


การเข้าค่ายวัฒนธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 13 กุมภาพันธ์ 2558 (27 ภาพ)


การแข่งขันจัดสวนถาด ระดับชั้นมัธยมศึกษา งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 12 กุมภาพันธ์ 2558 (32 ภาพ)


ผลการประกวดและมอบรางวัล การแข่งขันจัดสวนถาด ระดับชั้นมัธยมศึกษา งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 12 กุมภาพันธ์ 2558 (74 ภาพ)


การประกวดวงดนตรี Ag Music Award 2015 และการแสดงของนักศึกษามหาวิทยาลัยจำปาสัก ในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 11 กุมภาพันธ์ 2558 (55 ภาพ)


การแข่งขันการปรุงอาหารเมนูเนื้อแพะ งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 11 กุมภาพันธ์ 2558 (71 ภาพ)


การแข่งขันจัดสวนถาด แบบชื้น-แห้ง ระดับประถมศึกษา งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 11 กุมภาพันธ์ 2558 (85 ภาพ)


การประกวดวงดนตรี Ag Music Award 2015 ในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 11 กุมภาพันธ์ 2558 (54 ภาพ)


พันธุ์ไม้ กล้วยไม้ ไม้ดอก-ประดับ ร้านหนังสือ สินค้าเบ็ดเตล็ดยามค่ำคืนในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 11 กุมภาพันธ์ 2558 (82 ภาพ)


เฟอร์นิเจอร์ไม้สำหรับตกแต่งบ้าน มีให้เลือกหลากหลายในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 11 กุมภาพันธ์ 2558 (15 ภาพ)


โซนสัตว์เลี้ยง มีสุนัขพันธุ์ต่างๆ แมว กระรอก พังพอน หนู พันธุ์ปลาสวยงาม ตลอดจนอาหารและอุปกรณ์ในการเลี้ยง พบกันที่งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 11 กุมภาพันธ์ 2558 (19 ภาพ)


การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ใช้สีโปสเตอร์), 10 กุมภาพันธ์ 2558 (35 ภาพ)


การประกวดวงดนตรี Ag Music Award 2015 ในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 10 กุมภาพันธ์ 2558 (18 ภาพ)


Total 1279 Record : 86 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] 51 [ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ] Next>>