ShotDev.Com Tutorial

ผลการประกวดและมอบรางวัล การแข่งขันจัดสวนถาด ระดับชั้นมัธยมศึกษา งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 12 กุมภาพันธ์ 2558 (74 ภาพ)


การประกวดวงดนตรี Ag Music Award 2015 และการแสดงของนักศึกษามหาวิทยาลัยจำปาสัก ในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 11 กุมภาพันธ์ 2558 (55 ภาพ)


การแข่งขันการปรุงอาหารเมนูเนื้อแพะ งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 11 กุมภาพันธ์ 2558 (71 ภาพ)


การแข่งขันจัดสวนถาด แบบชื้น-แห้ง ระดับประถมศึกษา งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 11 กุมภาพันธ์ 2558 (85 ภาพ)


การประกวดวงดนตรี Ag Music Award 2015 ในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 11 กุมภาพันธ์ 2558 (54 ภาพ)


พันธุ์ไม้ กล้วยไม้ ไม้ดอก-ประดับ ร้านหนังสือ สินค้าเบ็ดเตล็ดยามค่ำคืนในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 11 กุมภาพันธ์ 2558 (82 ภาพ)


เฟอร์นิเจอร์ไม้สำหรับตกแต่งบ้าน มีให้เลือกหลากหลายในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 11 กุมภาพันธ์ 2558 (15 ภาพ)


โซนสัตว์เลี้ยง มีสุนัขพันธุ์ต่างๆ แมว กระรอก พังพอน หนู พันธุ์ปลาสวยงาม ตลอดจนอาหารและอุปกรณ์ในการเลี้ยง พบกันที่งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 11 กุมภาพันธ์ 2558 (19 ภาพ)


การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ใช้สีโปสเตอร์), 10 กุมภาพันธ์ 2558 (35 ภาพ)


การประกวดวงดนตรี Ag Music Award 2015 ในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 10 กุมภาพันธ์ 2558 (18 ภาพ)


บรรยายกาศยามค่ำคืน งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ, 10 กุมภาพันธ์ 2558 (21 ภาพ)


การแข่งขันกองเส็ง งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล 2558, 8 กุมภาพันธ์ 2558 (53 ภาพ)


คาราวานไก่ชนออนทัวร์ “ไก่พื้นเมืองไทย มรดกไทย สู่ตลาดโลก” ในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล ณ อาคารกิจกรรม, 8 กุมภาพันธ์ 2558 (31 ภาพ)


บรรยายกาศทั่วไปในงาน ทานตะวันเริ่มบานแล้ว, 8 กุมภาพันธ์ 2558 (59 ภาพ)


การประกวดร้องเพลงสตริง Ag Singing Contest 2015 งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 8 กุมภาพันธ์ 2558 (47 ภาพ)


Total 1320 Record : 88 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ] 54 [ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] Next>>