ShotDev.Com Tutorial

ปฏิบัติการโรคพืช โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 13 วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ (7 ภาพ)


พิธีเปิด โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 13 วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ (56 ภาพ)


ศูนย์วิจัยและควบศัตรุพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ฯ อบรมเกษตรกร ณ บ้านสำราญ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (8 ภาพ)


โครงการอบรมการผลิตหัวเชื้อ "โตรโคเดอร์ม่า" องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง ณ ศูนย์กำจัดแมลงและศัตรูพืชตำบลสระสมิง (5 ภาพ)


ศูนย์วิจัยและควบศัตรุพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ฯ อบรมเกษตรกร ณ ตำบลสาระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (10 ภาพ)


สภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ สาธารณรัฐใต้หวัน (12 ภาพ)


นายวิเชียร แก่นศรี ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินพื้นบ้านอีสาน ประจำปี พ.ศ. 2555 สาขาดนตรี-นาฏกรรม (9 ภาพ)


กิจกรรมบนเวทีกลาง งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 4 พฤศจิกายน 2555 (30 ภาพ)


การแข่งขันเซปัคตะกร้อ งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 3 พฤศจิกายน 2555 (61 ภาพ)


พิธีมอบรางวัล AG Music Award งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 3 พฤศจิกายน 2555 (80 ภาพ)


กิจกรรมศูนย์ชีวินทรีย์ฯ ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2 พฤศจิกายน 2555 (10 ภาพ)


การแข่งขันการตีกลองเส็ง งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2 พฤศจิกายน 2555 (46 ภาพ)


กฐินสามัคคีเกษตรอีสานใต้ ทอดถวายสำนักสงฆ์สระใหญ่ บ้านคำปลากั้ง ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี, 1 พฤศจิกายน 2555 (33 ภาพ)


พิธีมอบรางวัลการประกวดปลากัด งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1 พฤศจิกายน 2555 (51 ภาพ)


การประกวดวาดภาพ งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 31 ตุลาคม 2555 (15 ภาพ)


Total 1320 Record : 88 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ] 71 [ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] Next>>